5 Stappenplan

Wanneer de ontwikkelaar (privaat of publiek) een duurzaam bedrijventerrein wenst te realiseren dan is het heel belangrijk om in een zo vroeg mogelijke fase de parkmanager hierbij te betrekken. Dit niet alleen om de realisatiesnelheid te verhogen en onmiddellijk het nodige draagvlak te creëren maar tevens door met een doordacht concept kostenbesparend te kunnen werken in de latere exploitatie. Duurzaamheid hoeft geen extra kost te zijn als het maar van in de beginfase wordt meegenomen. Voor nieuwe bedrijventerreinen is dit ten laatste bij de uitgiftefase daar in het uitgifteplan en de verkoopsakte verschillende zaken dienen te worden opgenomen die volgens het subsidiebesluit worden verplicht en/of de latere werking ten goede komen.

Bij een bestaand bedrijventerrein is de betrokkenheid een noodzaak vanaf de implementatiefase gezien de opmaak van het beheerplan.
 

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer