Blogs

Haalbaarheidsanalyse ESCO4Gent positief

Quares heeft zich de afgelopen 2 jaar sterk bezig gehouden met het onderzoeken van het potentieel om gebiedsgericht energie te besparen door middel van derde partij financiering. Op vandaag zien we dat heel wat energiebesparingen binnen de gebouwde omgeving niet gerealiseerd worden omdat bedrijven onvoldoende kennis hebben of hun financiële middelen in hun core business willen investeren. Quares heeft op 2 bedrijventerreinen in Gent (Industrieweg en Drongen I) onderzocht of een samenwerkingsproject mogelijk was om deze energiebesparingsprojecten collectief te realiseren via een Energy Service Company (ESCO). Het project ESCO4Gent werd opgestart met steun van de Vlaamse Overheid in het kader van het ESKIMO project.Lees verder »

Quares rondt het Masterplan Ford Genk deze zomer af

De opdracht zelf behelst de totstandkoming van een masterplan voor de herontwikkeling van de Ford-site (ca. 133 ha) te Genk.  Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen is de opdrachtgever en coördineert namens de minister bevoegd voor Economie de herontwikkeling van de Ford site. Zij werken hiervoor samen met de ontwikkelingspartners stad Genk, NV de Scheepvaart, Flanders Investment & Trade en Locate in Limburg. De opdracht werd toegewezen aan het team Quares-Technum. Daar waar Technum voornamelijk inzet op de opmaak van het stedenbouwkundig masterplan, heeft Quares de afgelopen periode een financieel ontwikkelingsmodel uitgewerkt, een analyse van de vestigingsvoorwaarden gemaakt en zal deze zomer het terrein- en exploitatieplan afgerond worden.

Verlenging asset management mandaat PFS

Een deel van de portefeuille waarvoor Quares een asset management mandaat bezit, is veranderd van eigenaar. Het gaat om 7 kantoorgebouwen (circa 33.000 m²) met een 40-tal huurders in de nabije omgeving van de Antwerpse Singel. De portefeuille was voorheen in handen van PFS Private, een Ierse investeringsmaatschappij.

De nieuwe eigenaar is Aareal Estate AG, de vastgoedpoot van de Duitse Aareal bankengroep. De nieuwe klant wil samen met Quares Investment een lange termijnvisie op de portefeuille ontwikkelen teneinde de kwaliteit van de huidige kantoorruimtes waar nodig te verbeteren en nieuwe huurders aan te trekken.

Quares Student Housing “verovert” Brussel

Met trots willen melden wij dat Quares Student Housing in volle uitbereiding is. In maart werd het gebouw “Ommegang” aangekocht. Dit pand, gelegen in hartje Brussel tegenover Kruidtuin, is momenteel een leegstaand kantoorgebouw, dat deels wordt omgebouwd tot een studentenresidentie met 141 kamers en met een mooie ontspanningsruimte op het gelijkvloers. Uniek aan dit project is dat de residentie gelegen is op de campus van Université Saint-Louis Bruxelles, waarmee Quares Student Housing een samenwerkingsovereenkomst heeft ondertekend. Een aannnemingsovereenkomst werd afgesloten met de  “Louis De Waele - Herpain”. De werf is gestart einde april en de oplevering van het project is voorzien voor aanvang van het schooljaar 2017-2018.Lees verder »

Quares ontwerpt inrichting kantoor en showroom voor Toshiba

Quares is door Toshiba aangesteld als Project Manager voor het ontwerp en de coördinatie van de inrichting van het nieuwe kantoor en showroom in Zellik, alsook de organisatie van de verhuisbeweging.

Opdracht Toshiba TEC Europe

Het Japanse elektronicabedrijf Toshiba, dat  behoort tot de top van de grootste fabrikanten van elektrische en elektronische apparaten ter wereld, was voor de Belgische hoofdzetel op zoek naar een nieuwe locatie voor hun kantoor en showroom die beantwoordde aan de noden van hun huidige organisatie en hedendaagse werkcultuur.Lees verder »

Quares nu ook actief in de hotelsector

Quares is aangesteld als Technical Facility Manager voor de Belgische hotelportfolio van de Duitse investeringsmaatschappij Union Investment. Momenteel bevat deze portfolio de hotels Motel One en de Radisson Blu Royal in Brussel. Dankzij deze aanstelling breidt Quares Facility Management, die reeds actief is binnen retail, kantoren en logistiek, haar dienstverlening verder uit  naar de hotelsector.

Technical Facility Management Quares

Motel One en Radisson Blu Royal  omvatten een gezamenlijke oppervlakte van 37.700m²  die samen 771 kamers bevatten, verscheidene meeting rooms, restaurants, wellness en parkings.

Als Technical Facility Manager staat Quares in voor het technisch beheer dat tot de verantwoordelijkheid behoort van de eigenaar, alsook voor het controleren van het technisch beheer dat toebehoort aan de uitbater.

Aansluitend is Quares verantwoordelijk voor de budgettering van het onderhoud en de daarmee gepaard gaande investeringen, waarbij duurzaamheid en identificatie van kostoptimalisaties een must zijn. Lees verder »

Pop-up stores krijgen speciaal huurregime

Het Vlaams Parlement heeft een nieuw decreet rond pop-up stores goedgekeurd. Het decreet introduceert een bijzonder huurregime voor handelsverhuringen met een duurtijd van maximaal één jaar. Doel is om een rechtszeker kader te bieden dat eigenaars garandeert dat het contract niet kan worden geherkwalificeerd als handelshuurovereenkomst.

Het decreet wordt nu overgezonden aan de Vlaamse regering voor bekrachtiging en zal vervolgens in het Staatsblad verschijnen. Het treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na publicatie.Lees verder »

Werkgevers blij met herbestemming Ford-gronden

De Limburgse bedrijfswereld is verheugd met de beslissing van de Vlaamse regering om de terreinen van de voormalige Ford-fabrieken in Genk spoedig een herbestemming te geven. De keuze om aan de zijde van het kanaal watergebonden activiteiten op te starten en een ander deel voor te behouden voor zowel starters, kmo’s als grotere spelers, vinden Unizo, VKW en Voka een positief signaal. Ze vragen wel om niet te talmen met de concrete invulling en om ook elders in de provincie bijkomende bedrijvenzones te creëren.Lees verder »

Quares versterkt haar positie op de Brusselse kantorenmarkt

Mechelen, 14 april 2016 – Quares heeft het volledige mandaat toegewezen gekregen van Union Investment  voor het beheer van het kantorenpark ‘Corporate Village’ te Zaventem. Hierdoor ziet Quares haar portefeuille binnen de Brusselse kantorenmarkt toenemen met 20%.Lees verder »

Quares start met haar opdracht als Property Manager voor KBC Real Estate

Quares, een van de marktleiders op het gebied van beheer van professioneel vastgoed, start met haar opdracht als property manager voor KBC Real Estate. De opdracht is niet alleen voor KBC Real Estate een stap naar een hoger niveau van vastgoedbeheer maar eveneens voor de weerhouden kandidaten, waaronder Quares.

‘Next level’ Property Management

Op 1 januari is Quares van start gegaan met het Property Management conform het vernieuwde mandaat van KBC. KBC Real Estate deed reeds geruime tijd beroep op verschillende externe property managers (waaronder Quares) voor het beheer van haar panden. Lees verder »

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer