Blog van Quares Beheren

Zo creëert facilitair beheer een unieke meerwaarde!

Facilitair beheerOf het nu om een multinational gaat of een kmo, professioneel facilitair beheer is een must voor elke onderneming. Het leidt niet alleen tot efficiëntieverbeteringen, maar ook tot besparingen en meer duurzaamheid. De meerwaarde van facilitair beheer beperkt zich namelijk niet tot één domein maar bestrijkt meerdere bedrijfsniveaus. Een overzicht!

Op welke manier maakt facilitair beheer het verschil?

De algemene meerwaarde van facilitair beheer zit in de optimale ondersteuning van de corebusiness van een onderneming. Door facilitair beheer professioneel aan te pakken, creëer je de meest comfortabele werkomstandigheden voor je medewerkers. Op die manier kunnen zij hun talent en potentieel maximaal benutten, wat automatisch leidt tot een hogere productiviteit en lagere kosten.Lees verder »

Hoe ziet het takenpakket van een facility coördinator eruit?

Takenpakket facility coördinatorDe facility coördinator krijgt almaar vaker een vaste stek binnen het organigram van een onderneming. Zowat alle werknemers komen er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in contact. Toch weet niet iedereen wat de functie van facility coördinator precies inhoudt. Wat is zijn meerwaarde en waar is hij verantwoordelijk voor?

1. Wat zijn de verantwoordelijkheden van een facility coördinator?

De facility coördinator staat in voor de dagelijkse opvolging en coördinatie van de ondersteunende diensten op zijn site en alles wat daarbij komt kijken. Schoonmaak, catering, afvalbeheer, energiebeheer, … hij leidt het allemaal in goede banen. Binnen het facilitair management is de facility coördinator de spil tussen vraag en aanbod. Hij doet er alles aan om werknemers te ondersteunen, zodat zij zich in optimale omstandigheden op hun kernopdrachten kunnen toeleggen. Door zijn ervaring bouwt de facility coördinator ook de nodige kennis op over specifieke aandachtspunten van een gebouw. Zo is hij een nuttig aanspreekpunt in geval van problemen.Lees verder »

De contouren van een facilitaire organisatie: vijf basisprincipes

Facilitaire organisatieDe facilitaire organisatie maakt vandaag integraal deel uit van een moderne onderneming. Ze zorgt voor een optimale ondersteuning van je kernactiviteiten, waardoor de efficiëntie toeneemt en er verschillende kostenbesparingen mogelijk zijn. Hoe meer je facilitaire organisatie op punt staat, hoe hoger de tevredenheid van je werknemers en hoe hoger hun productiviteit. Lees hier alles over de kenmerken en troeven van facilitair beheer!

1. Wat is een facilitaire organisatie?

Facility management, in het Nederlands vertaald als facilitair management, focust op het besturen en beheersen van alle activiteiten die het primaire proces van een organisatie ondersteunen. Dit zowel op het strategische niveau van een onderneming als op het praktische niveau (individuele werknemers). Beheer van afvalstromen, schoonmaak en onderhoud, luchtkwaliteit, fleet management, … het zijn één voor één verantwoordelijkheden van de facilitaire organisatie.Lees verder »

Verhuismanagement: met een gerust hart verhuizen

Verhuismanagement: met een gerust hart verhuizenBij verhuizen komt heel wat kijken. Vooral voor ondernemingen wordt het al snel een hele opgave. Met de sturing en expertise van een verhuismanager zal uw verhuisproject daarentegen soepel en zonder problemen verlopen. Een verhuismanager en/of verhuiscoördinator is dus zeker geen overbodige luxe. Zo kan u zich als ondernemer maximaal blijven toeleggen op uw corebusiness zonder kostbare energie te verkwisten aan het coördineren van de verhuizing. Bij een verhuismanager is uw bedrijfsverhuizing in goede handen!Lees verder »

De transformatie binnen facility management: een overzicht

De transformatie binnen facility managementFacility management heeft de jongste jaren een enorme evolutie ondergaan. Binnen de facilitaire organisatie zijn verschillende nieuwe concepten ontstaan met als doel een verdere optimalisering van het facilitaire proces. Als we de volledige transformatie van het facility management onder de loep nemen, onderscheiden we zes stadia. We lijsten ze even voor u op.

1. Traditionele facilitaire organisatie

In een traditionele facilitaire organisatie worden de meeste diensten in eigen beheer uitgevoerd. Deze vorm van facility management voerde de boventoon tot in de jaren negentig. Vandaag komt een traditionele facilitaire organisatie veel minder voor, hoewel kleine of jonge organisaties ze nog geregeld toepassen.Lees verder »

Professioneel vastgoed management: dit zijn de voordelen!

Professioneel vastgoed management dit zijn de voordelen!Heb je geïnvesteerd in een commercieel gebouw (logistiek, kantoren, retail)? Dan heb je er alle baat bij om het beheer uit te besteden aan een professionele vastgoedbeheerder. Een professionele vastgoedbeheerder is een expert ter zake die zijn kennis en ervaring gebruikt om het vastgoed management zo efficiënt mogelijk te uitvoeren. Op die manier word je zelf niet overstelpt met papierwerk en beheerderstaken en haal je toch het hoogste rendement uit je vastgoedinvestering.

Professioneel vastgoed management: je investering in goede handen

Strikte en nauwgezette opvolging is een must om maximaal rendement uit je vastgoedinvestering te puren. Bij vastgoedbeheer komt echter heel wat financieel en administratief werk kijken. Neem je alles zelf in handen, dan blijft er nauwelijks tijd over om je met je corebusiness bezig te houden.Lees verder »

Quares ontvangt de award “Property Manager of the year 2013: Industrial”

Quares heeft deze maand de Expertise News award ontvangen als grootste vastgoedbeheerder in het segment Industrial Belgium. Het is reeds de derde opeenvolgende keer dat Quares deze belangrijke erkenning in de wacht sleept.Lees verder »

3 Kenmerken van een goed facilitair management

3 Kenmerken van een goed facilitair management

Wat is facilitair management?

Voor ondernemers  ligt de focus logischerwijs op hun kernactiviteit. Toch zijn ook de ondersteunende activiteiten van levensbelang: ze ondersteunen het primaire proces en dragen even goed bij aan het bedrijfsresultaat. Facilitair management regelt in feite het huishouden van een bedrijf door de fysieke werkplek te optimaliseren opdat plaats, proces en technologie elkaar ten volle ondersteunen. Hoe beter je  organisatie gefaciliteerd is, hoe beter je onderneming zich kan richten op haar kernactiviteit. En zo maak je van een kost een investeringspost. Maar wat zijn nu de kenmerken van facilitair management?Lees verder »

De taken van de technisch vastgoedbeheerder

De taken van de technisch vastgoedbeheerderTechnisch vastgoedbeheer zorgt ervoor dat het pand in goede staat blijft en is dus van groot belang voor het behoud van de vastgoedwaarde. Technisch vastgoedbeheer is echter een vak apart en vereist een grondige kennis van inkopen, techniek, de markt en processen. Daarnaast is een basiskennis bouwrecht absoluut noodzakelijk. Ontdek wat het takenpakket van een technisch vastgoedbeheerder zoal inhoudt.

Onderhoud

In de eerste plaats zal de technisch vastgoedbeheerder zorgen voor een optimaal onderhoud van het gebouw. Een goed onderhoud is immers essentieel voor een kwalitatieve uitstraling en de waardeontwikkeling van het pand.Lees verder »

Trends in semi-industrieel vastgoed

Trends in semi-industrieel vastgoedDe markt van semi-industrieel vastgoed kende de voorbije decennia een opmerkelijke geografische verschuiving van het stadscentrum naar de rand van de stad. In een niet zo ver verleden ging het niet zo goed met het semi-industrieel vastgoed, maar vandaag gaat het weer de goede richting uit. Het voorbije jaar was zelfs een absoluut topjaar. Ontdek meer over de trends op de markt van semi-industrieel vastgoed.

Semi-industrieel vastgoed in België

Onder semi-industrieel vastgoed verstaat men gebouwen voor opslag, overslag en distributie. Hoewel Wallonië steeds meer grote vastgoedprojecten binnenhaalt, blijft Vlaanderen koploper op het vlak van semi-industriële vastgoedactiviteiten in België.Lees verder »

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer