Blog van Quares Innoveren

Quares brengt schwung in duurzaam vastgoed

Via het Sustainable Energy Fund financiert vastgoedspeler Quares investeringen in energie-efficiënte gebouwen. En dat op een erg interessante manier. Het fonds investeert. De eigenaar of huurder betaalt Quares terug dankzij de energiebesparingen die hij realiseert.

Quares hoopt met zijn Sustainable Energy Fund meer dan 100 miljoen euro aan duurzame investeringen te realiseren in de volgende 5 jaar. De eerste projecten zijn alvast binnen. “Voor een industriële speler vernieuwen we de ledverlichting van een logistieke hal. En voor een publieke instantie dokteren we een integrale oplossing uit voor de verwarming en isolatie van haar gebouwen”, aldus Philippe Meire, consultant bij Quares.Lees verder »

Quares aan de slag als parkmanager op het researchpark in Zellik

Researchpark Zellik is een bedrijfszone met een specifiek karakter en statuut, nl. het aantrekken van onderzoek gerichte bedrijven in de nabijheid van universitaire kenniscentra, zijnde in het geval van Zellik, de Vrije Universiteit Brussel (VUB).Lees verder »

Quares is expert in de begeleiding van uw vastgoed subsidiedossiers

Quares heeft in de afgelopen jaren een sterke expertise opgebouwd op vlak van subsidiebegeleiding voor vastgoedprojecten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen, het beheer van bedrijventerreinen, sloopsubsidies, Europese, Vlaamse, en Provinciale subsidies in functie van duurzame samenwerking rond mobiliteit, energiebesparing, etc.  Wenst u als publieke of private ontwikkelaar meer te weten over onze dienstverlening neem dan contact op met innoveren@quares.be .

Haalbaarheidsanalyse ESCO4Gent positief

Quares heeft zich de afgelopen 2 jaar sterk bezig gehouden met het onderzoeken van het potentieel om gebiedsgericht energie te besparen door middel van derde partij financiering. Op vandaag zien we dat heel wat energiebesparingen binnen de gebouwde omgeving niet gerealiseerd worden omdat bedrijven onvoldoende kennis hebben of hun financiële middelen in hun core business willen investeren. Quares heeft op 2 bedrijventerreinen in Gent (Industrieweg en Drongen I) onderzocht of een samenwerkingsproject mogelijk was om deze energiebesparingsprojecten collectief te realiseren via een Energy Service Company (ESCO). Het project ESCO4Gent werd opgestart met steun van de Vlaamse Overheid in het kader van het ESKIMO project.Lees verder »

Quares rondt het Masterplan Ford Genk deze zomer af

De opdracht zelf behelst de totstandkoming van een masterplan voor de herontwikkeling van de Ford-site (ca. 133 ha) te Genk.  Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen is de opdrachtgever en coördineert namens de minister bevoegd voor Economie de herontwikkeling van de Ford site. Zij werken hiervoor samen met de ontwikkelingspartners stad Genk, NV de Scheepvaart, Flanders Investment & Trade en Locate in Limburg. De opdracht werd toegewezen aan het team Quares-Technum. Daar waar Technum voornamelijk inzet op de opmaak van het stedenbouwkundig masterplan, heeft Quares de afgelopen periode een financieel ontwikkelingsmodel uitgewerkt, een analyse van de vestigingsvoorwaarden gemaakt en zal deze zomer het terrein- en exploitatieplan afgerond worden.

Werkgevers blij met herbestemming Ford-gronden

De Limburgse bedrijfswereld is verheugd met de beslissing van de Vlaamse regering om de terreinen van de voormalige Ford-fabrieken in Genk spoedig een herbestemming te geven. De keuze om aan de zijde van het kanaal watergebonden activiteiten op te starten en een ander deel voor te behouden voor zowel starters, kmo’s als grotere spelers, vinden Unizo, VKW en Voka een positief signaal. Ze vragen wel om niet te talmen met de concrete invulling en om ook elders in de provincie bijkomende bedrijvenzones te creëren.Lees verder »

Quares gekozen als partner van Blue O’pen voor het Parkmanagement op Blue Gate, Antwerpen

Op 17 februari 2016 besliste de Raad van Bestuur van NV Blue Gate Antwerp, onder voorzitterschap van Philip Heylen, om met Blue O'pen een publiek private samenwerking (PPS) overeenkomst aan te gaan voor de sanering en ontwikkeling van Blue Gate Antwerp.

Het consortium
Blue O'pen heeft drie hoofdcontractanten: twee vennootschappen uit de DEME-groep - DEC (Deme Environmental Contractors) en Dredging International - en als derde vastgoedconsultant Bopro. 
Blue O'pen is een consortium dat verder beroep doet op de volgende onderaannemers:
•    voor de logistiek: Van Moer Stevedoring, Montea en City Depot
•    voor het energieluik : Cofely (uit de Engie, voorheen GDF-Suez, groep)
•    voor het parkmanagement : Quares
•    voor R&D-sturing en ondersteuning : VITO en Universiteit Antwerpen
•    voor ruimtelijke planning en vergunningen : studiegroep Omgeving.Lees verder »

Masterplan Ford Genk site

​De Ford-site heeft een ongelooflijk potentieel, Genk groeide de laatste jaren immers uit tot de 3de industriestad van Vlaanderen en heeft het grootste industriepark van Limburg in Genk-Zuid. De Ford-site beslaat naast de Ford-terreinen zelf (ca. 133 ha) ook de terreinen waarop de Conveyor Service Genk NV een opstalrecht heeft dewelke bedoeld zijn voor de vestiging van toeleveranciers (ca. 50 ha)

De opdracht zelf behelst de totstandkoming van een masterplan voor de herontwikkeling van de Ford-site te Genk.  Het Agentschap Ondernemen is de opdrachtgever en coördineert namens de minister bevoegd voor Economie de herontwikkeling van de Ford site. Zij werken hiervoor samen met de ontwikkelingspartners stad Genk, NV de Scheepvaart, Flanders Investment & Trade en Locate in Limburg.Lees verder »

Ruimtebehoeftepeiler Voka Limburg

VOKA – Kamer van Koophandel Limburg – heeft in augustus 2012 succesvol een aanvraag ingediend voor het project ‘Start to Develop’ bij het Agentschap Ondernemen in het kader van het actieplan Ondernemingsvriendelijke Gemeente.

CityD voert in het kader van dit project de ruimtebehoeftepeiler uit. Dit onderzoek omvat een bevraging van de bedrijven in de deelnemende 14 gemeenten en levert o.a. inzichten in de ruimtebehoefte van zittende bedrijven. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de verwerking van de resultaten en wordt er per gemeente een individueel rapport voorbereid.

In het verlegde van deze ruimtebehoeftepeiler en in het kader van het project Start to Develop wenst VOKA Limburg verder te gaan met de interpretatie van de resultaten van de bevraging en met de visievorming. Deze visievorming dient zowel globaal als per  gemeente te gebeuren.

Subsidiebegeleiding La Corbeille

La Corbeille, een project van Tervia's en is gelegen op de oude site van Bonduelle in de Stationsstraat te Westmeerbeek. Het is een KMO en Industriepark van zo’n 14 ha. De ontwikkelaar Tervias heeft Quares ingeschakeld om een subsidiedossier voor de (her) aanleg van het bedrijventerrein bij Agentschap Ondernemen succesvol in te dienen.

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer