Drongen I te Drongen

By Quares do, 07/03/2013 - 16:46

Opdrachtgever: VZW Drongen I
Oppervlakte: 55 ha
Bestaand of nieuw: bestaand

Het bedrijventerrein omvat zo’n 75 bedrijven. Bij de start van de opdracht als Parkmanager waren zo’n 35 van deze bedrijven lid van de VZW. Er werd dus eerst gewerkt aan de verhoging van het engagement van de aanwezige bedrijven en het ledenaantal.

Verschillende activiteiten waren in het verleden al opgezet maar door een gebrek aan continuïteit, kwam de werking van de VZW tot stilstand. Door de input van Quares werd het project nieuw leven ingeblazen en het ledenaantal verhoogd. In eerste instantie werd dit gerealiseerd door het opzetten van enkele projecten met onmiddellijke schaalvoordelen, de ‘Quick Win’.

Bedrijven werden op die manier onmiddellijk bewust van de voordelen van samenwerking zodat ook andere lange termijn projecten nieuw leven kunnen ingeblazen worden.

Zo wordt momenteel consortiumbewaking opgezet en de heraanleg van de wegenis door de Stad mee opgevolgd door de Parkmanager.

 

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer