Herinrichting Denderomgeving Noord (lopende opdracht sinds januari 2015)

By Quares Innoveren di, 22/12/2015 - 13:02

Volgens het Ruimtelijk Structuurplan van Aalst (M.B. 22/12/2003) moet de band tussen stad en rivier worden hersteld. Oude bedrijventerreinen kunnen daarbij worden geherwaardeerd of ingevuld met nieuwe functies. In het kader daarvan is Quares samen met Omgeving en Alligence geselecteerd door de Stad Aalst aangaande de studieopdracht voor de opmaak van een subsidiedossier herinrichting van bedrijventerreinen Denderomgeving Noord conform het BVR van 24 mei 2013 houdende subsidiëring van bedrijventerreinen. Het subsidiebesluit regelt de subsidies voor het voortraject, de (her)aanleg en het beheer van bedrijventerreinen. 

Het projectgebied behelst volgende deelgebieden:

  • Bedrijventerrein IV Lion D’Or: 6,50 ha
  • Bedrijventerrein V Wijngaardveld: 97 ha
  • Bedrijventerrein II Hofstade: 52 ha
  • Bedrijventerrein III (Tragel): 7 ha
  • Bedrijventerrein V’ (“Gilbos”): +/- 2,5 ha

Het doel van de opdracht is:

  1. de opmaak van een basisdossier conform het BVR van 25 mei 2013 houdende subsidiëring van bedrijventerreinen: herinrichtingsplan, voorontwerp technisch uitvoeringsplannen en bijhorende kostenramingen (incl. opmetingsplannen), een beheersplan, een uitgifteplan en een CO²-neutraliteitsplan.
  2. de begeleiding van het dossier bij de Vlaamse overheid in het kader van het bekomen van subsidies conform de wetgeving subsidies bedrijventerreinen
  3. de uitvoering van een advies, overleg- en communicatietraject
  4. opmaak van een actieplan op korte, middenlange en lange termijn voor de gefaseerde uitvoering van de gewenste herinrichting
INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer