Industrieweg te Gent

By Quares do, 07/03/2013 - 16:41

Opdrachtgever: VZW Industrieweg
Oppervlakte: 160 ha
Bestaand of niet: bestaand

Op het bedrijventerrein Industrieweg werd Quares aangeduid als Parkmanager binnen de bestaande VZW. Quares kon dan ook vertrekken vanuit een bestaande structuur en werd gevraagd om de werking te optimaliseren.

In eerste instantie werd dan ook contact opgenomen met alle aanwezige bedrijven om het door Quares uitgewerkte concept uit te leggen en mogelijks het ledenaantal van de VZW (en dus ook de schaalvoordelen) te verhogen.

Bij de start van de opdracht waren door de bestaande VZW reeds een aantal projecten opgezet:

  • Website
  • Energiescans (i.s.m. Stad Gent)
  • Bewegwijzering
  • Gemeenschappelijke afvalophaling
  • Vacaturewerking

Uit een voorafgaandelijke studie kwamen enkele knelpunten naar voor zoals mobiliteit, verbetering van het afvalbeheer, consortiumbewaking, netwerking en job promotie, energie en last but not least communicatie en terreinpromotie.

Daarnaast kreeg de parkmanager de opdracht om prioritair een groepsaankoop voor gas en energie op te zetten (onmiddellijk economisch voordeel), overleg te plegen met De Lijn en de Stad Gent voor een betere organisatie van het openbaar vervoer, na te gaan of duurzame brandstofvoorzieningen haalbaar waren, consortiumbewaking te organiseren, …

 

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer