Info en cijfers

Vanaf de start in 2006 draagt Quares kwaliteit hoog in het vaandel. Quares staat dan ook voor Quality Real Estate Services!

 • Naam: Quares (Quality Real Estate Services)
 • Bedrijfsactiviteit: Dienstverlening in vastgoed (wonen, beheren, beleggen, innoveren)
 • Actiedomein: België, Nederland en Luxemburg
 • Kantoren: Antwerpen, Mechelen, Brussel, Sint-Niklaas, Amsterdam en Luxemburg
 • Aantal medewerkers: meer dan 75
 • De grootste logistieke vastgoedbeheerder in België
 • 4 niet-beursgenoteerde vastgoedportefeuilles in beheer voor een totale beleggingswaarde van ca € 124 miljoen en oprichter van 1 beursgenoteerd vastgoedfonds (‘gereglementeerde vastgoedvennootschap’) met een totale beleggingswaarde van ca. € 250 miljoen (cijfers 31/12/2016).
 • 548 residentiële vastgoedtransacties in 2016
 • Quares onderschrijft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“MVO”)
 • Lid van BIV
 • Lid van RICS

Aangesloten bij de beroepsorganisatie en tevens controle-instantie "Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars - Luxemburgstraat 16B - 1000 Brussel", en onderworpen aan het geldende reglement van plichtenleer dat werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 27 september 2006.

Quares treedt op middels in Belgie erkende vastgoedmakelaars BIV onder de nummers 207524 en 502735.

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer