Maatschappelijk verantwoord ondernemen is duurzaam ondernemen

“De uitdaging is om via de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) kansen op te sporen via een pro-actieve MVO houding voor het doorvoeren van innovatie/verandering, met gelijktijdig voordeel voor mens, milieu en economie”.

Quares heeft duidelijk de kaart getrokken van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en dit zowel op gebied van haar interne werking als bij  de externe klantenbehandeling.

Steeds opnieuw worden werkwijzen, methodes en beslissingen afgetoetst of die voldoen aan ons ambitieniveau op gebied van kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie.
Concreet betekent dit dat er steeds gezocht wordt naar een evenwicht tussen financiële resultaten, sociale belangen en het milieu. Hoe dat evenwicht te bereiken wordt bepaald door de stakeholders van Quares (bv. eigen werknemers, klanten, aandeelhouders, overheid, …).

Enkele voorbeelden van maatschappelijk verantwoorde acties binnen Quares:

People: wederzijdse inbreng en engagement via het project Mensgericht Ondernemen, namelijk:

  • taakomschrijving
  • evaluatieprocedure
  • loonhuis
  • carrièreplanning

Planet: duurzaam ondernemen door een verantwoord en duurzaam aankoopbeleid:

  • FSC papier
  • nieuwe kopieerapparaten
  • faire trade producten
  • wagens met lage CO 2 uitstoot

Profit: het profit aspect wordt steeds meegenomen in de onderbouwing van zowel People als Planet.

Tevens is Quares ook gestart met het project Mensgericht Ondernemen gesteund door het ESF (Europees Sociaal Fonds). Dit project beoogt een verhoogde kwaliteit van de arbeid voor werkenden. Binnen dit oproepthema worden actoren gestimuleerd om te werken aan instroom, competentiemanagement, leerbeleid, feedbackbeleid, motiveringsbeleid, kennismanagement, leiderschap en structuur van de arbeidsorganisatie. Dit met als doel om wat er van externe kwaliteit gebracht wordt ook intern te onderbouwen en te verankeren.
 

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer