Masterplan Ford Genk site (lopende opdracht sinds december 2015)

By Quares Innoveren di, 22/12/2015 - 13:03

​De Ford-site heeft een ongelooflijk potentieel, Genk groeide de laatste jaren immers uit tot de 3de industriestad van Vlaanderen en heeft het grootste industriepark van Limburg in Genk-Zuid. De Ford-site beslaat naast de Ford-terreinen zelf (ca. 133 ha) ook de terreinen waarop de Conveyor Service Genk NV een opstalrecht heeft dewelke bedoeld zijn voor de vestiging van toeleveranciers (ca. 50 ha)

De opdracht zelf behelst de totstandkoming van een masterplan voor de herontwikkeling van de Ford-site te Genk.  Het Agentschap Ondernemen is de opdrachtgever en coördineert namens de minister bevoegd voor Economie de herontwikkeling van de Ford site. Zij werken hiervoor samen met de ontwikkelingspartners stad Genk, NV de Scheepvaart, Flanders Investment & Trade en Locate in Limburg.

Er werd reeds een technische analyse van de site gemaakt, wat resulteerde in een aantal uitgangspunten voor de herontwikkeling. Het masterplanproces heeft als doel deze uitgangspunten verder te verfijnen en te komen tot een plan en bijbehorende randvoorwaarden die de basis kunnen vormen voor verdere ontwikkeling.

De opdracht is toegewezen aan Quares in consortium met Technum en is sedert oktober 2015 van start gegaan.

Het masterplanproces bestaat uit 3 fasen:

  • Fase 1: De opmaak van een uitgewerkt actieplan en een tijdslijn voor het herontwikkelingsproces.
  • Fase 2: Het uitwerken van een ruimtelijk plan met toelichting als ook de eerste elementen voor de opmaak van een uitgifteplan waarin concrete voorstellen voor de belangrijkste elementen worden gedaan
  • Fase 3: De opmaak van een globaal exploitatiemodel voor de gehele herontwikkeling

De uitvoeringstermijn van deze opdracht bedraagt 8 maanden, dat eenmalig met maximum 6 maanden kan verlengd worden.  

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer