Park Management

Vanuit onze visie dat kwaliteit & duurzaamheid hand in hand gaan, heeft Quares zich toegelegd op Duurzaam management van bedrijvenparken. Dit concept zorgt er voor dat bedrijven binnen de bedrijvenparken de meervoudige winst inzien van een  lange termijn samenwerking. Door samen te werken aan vernieuwing & verbetering kunnen winsten gerealiseerd worden op diverse domeinen en voor alle partijen.   De huidige schaalgrootte van Quares op vlak van inkoop van ondersteunende diensten en voorzieningen zorgt ervoor dat bedrijven onmiddellijk voordeel halen uit het bedrijventerreinmanagement. Dit  economisch voordeel uit groepsaankopen gaat  hand in hand met voordelen op vlak van milieu en ruimte. Op die manier wordt duurzaamheid ook echt duurzaam en is continuïteit gegarandeerd.

Bedrijvenparken management

Park Management is een dienst aan de aanwezige bedrijven op een bedrijvenpark. Als duurzaam parkmanager staat Quares in voor het dagelijks beheer en de opvolging van gemeenschappelijke diensten en voorzieningen. Vanuit zijn marktgeoriënteerde benadering en creatieve aanpak introduceert  Quares  nieuwe en vernieuwende  initiatieven op zowel nieuwe als bestaande  bedrijvenparken. Quares staat als parkmanager centraal in dit concept maar werkt steeds in nauwe samenwerking met de betrokken bedrijven, investeerders, overheden en andere relevante stakeholders.

Duurzaam bedrijventerreinmanagement gerealiseerd door het voeren van parkmanagement, richt zich zowel op het infrastructurele van het bedrijvenpark als op de collectieve samenwerking tussen de aanwezige bedrijven. Op individueel niveau zal het bedrijf de vruchten plukken van wat er op de twee andere niveaus wordt opgezet en/of gerealiseerd.

Een duurzame samenwerking vraagt ook een sterke organisatiestructuur die de bedrijven de nodige zekerheden levert maar die ook vlot en flexibel kan werken. Daarom opteert Quares voor de VZW-structuur die ook vanuit de Vlaamse Overheid  wordt aanbevolen om samenwerking op bedrijvenparken te formaliseren. Onze afdeling Quares Innoveren heeft reeds ruime ervaring in het opzetten van dergelijke structuren voor parkmanagement en heeft eveneens goede contacten met mogelijke subsidiërende overheden zoals het Agentschap Ondernemen.

Professioneel parkmanagement moet zichzelf kunnen terugverdienen. Na een korte opstartperiode wordt deze structuur economisch onafhankelijk van subsidies en wordt de kost gedragen door de gerealiseerde voordelen uit groepsaankopen. Park Management is geen kost voor bedrijven, maar een opbrengst!

 

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer