Parkmanager

Taken

De parkmanager staat centraal tussen alle actoren en  beheert een vooropgesteld budget en beschikt over volgende functies:

  • Preventiefunctie: Door het toepassen van een preventief onderhoudsprogramma wordt een continuïteit gegarandeerd binnen een vooropgesteld budget.
  • Signaleerfunctie: Door continue aanwezigheid worden eventuele problemen direct gesignaleerd. Hij/zij ziet er eveneens op toe dat bedrijven de regels naleven.
  • Coördinatiefunctie: Contacteert leveranciers van diensten en/of voorzieningen.  Zoekt naar synergievoordelen tussen verschillende bedrijven. Fungeert als centraal aanspreekpunt.
  • Informatiefunctie: Altijd bereikbaar voor alle vragen en opmerkingen over diensten en voorzieningen. Hij/zij verzorgt in- en externe communicatie om alle betrokken partijen regelmatig te informeren en alzo het zakelijke met het maatschappelijke te verenigen.

Niveaus

DBTM speelt zich af op drie verschillende niveaus, waarbij verbeteringen op het derde niveau vaak rechtstreeks voortvloeien uit veranderingen op de twee andere niveaus. De niveaus die wij vooropstellen zijn de volgende:

  1. Het eerste niveau, infrastructuur,  houdt zich bezig met de infrastructuren op het bedrijventerrein. De grootste voordelen en de grootste besparingen kunnen natuurlijk pas bereikt worden als het bedrijventerrein opgebouwd wordt met een duurzaam beheer in het achterhoofd. De inplanting van wegen en mobiliteit in het algemeen, de inplanting van groen en groene gebouwen, eventueel het voorzien van een centraal facility point als aanspreekpunt voor alle bedrijven, de aanleg van collectieve hoog rendement nutsvoorzieningen, het voorzien van groene energie enzovoort maken allemaal deel uit van de inplanting.
  2. Een niveau hoger vinden we samenwerking op bedrijventerreinen (collectief) via de uitwisseling van reststromen, samen aankoop, facility sharing en kennisuitwisseling. Samenwerken op het tweede niveau hoeft niet strijdig te zijn met concurrentie. Grote samenwerkingsprojecten zoals FISCH in de Antwerpse haven en de MIP subsidieprogramma’s maken van coöperatie tussen bedrijven een nieuwe hype. Van concurrent naar concullega naar partner! Het lijkt een risicovolle en moeilijke stap, maar de voordelen kunnen erg groot zijn.
  3. Op het individueel bedrijfsniveau wordt de eigen bedrijfsvoering geoptimaliseerd door betere arbeidsomstandigheden, door een vermindering van energie- en grondstoffengebruik en door een grotere focus op de core business.
     
INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer