Quares start met haar opdracht als Property Manager voor KBC Real Estate

Quares, een van de marktleiders op het gebied van beheer van professioneel vastgoed, start met haar opdracht als property manager voor KBC Real Estate. De opdracht is niet alleen voor KBC Real Estate een stap naar een hoger niveau van vastgoedbeheer maar eveneens voor de weerhouden kandidaten, waaronder Quares.

‘Next level’ Property Management

Op 1 januari is Quares van start gegaan met het Property Management conform het vernieuwde mandaat van KBC. KBC Real Estate deed reeds geruime tijd beroep op verschillende externe property managers (waaronder Quares) voor het beheer van haar panden. 

Vorig jaar heeft KBC Real Estate haar property management doorgelicht en bijgestuurd, waarbij zowel  huurderstevredenheid, kwaliteit van dienstverlening alsook digitalisering van het property management centraal stonden.  Terzelfdertijd werd door KBC Real Estate beslist om het aantal property managers van haar portefeuille ter reduceren.

Samen met 2 overige gerenommeerde partijen werd Quares weerhouden voor een deel van de portefeuille. Voor de invulling van deze opdracht heeft Quares een ‘dedicated team’ aangesteld dat, ondersteund door haar 24/7 Service Desk, garant zal staan voor de beoogde huurderstevredenheid.  

Yardi Voyager

Simultaan met de opstart van dit vernieuwde mandaat, heeft Quares de overstap gemaakt naar het  vastgoed beheerpakket Yardi Voyager.  Yardi  (www.yardi.com) wordt vandaag wereldwijd gebruikt door meer dan 5.000 bedrijven die via het platform instaan voor het beheer van zo’n 100.000 panden.  Deze online applicatie is een volledig geïntegreerd platform waarbij de communicatie tussen huurder, beheerder en eigenaar centraal staat. Heden worden wereldwijd zo’n 2 miljoen huurders via het systeem bediend.

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer