Subsidies

Subsidie (van Latijn subsidium: ondersteuning, hulp, bijstand) is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een non-commerciële organisatie ten behoeve van het starten, dan wel een permanente bijdrage voor het uitvoeren van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. De term subsidie is een verzamelnaam voor het instrumentarium dat de overheid heeft om beleidspunten te stimuleren. Alhoewel DBTM op zich niet subsidie-driven mag zijn en dus zo snel mogelijk via een economische structuur zelfbedruipend dient te zijn, vraagt de opstartperiode enige financiële ondersteuning.

De overheid heeft dan ook ter ondersteuning van het realiseren van een duurzaam bedrijventerrein binnen hun visie van CO2 neutraliteit op de verschillende niveaus subsidiemogelijkheden voorzien. Sommige daarvan zijn afhankelijk van de situatie of het over een nieuw of bestaand bedrijventerrein gaat, anderen zijn bij beiden van toepassing.

Bepaalde subsidiestromen zijn éénmalig, anderen dan weer voor een vooropgestelde langdurige opstartperiode. Ook is het toe te kennen subsidiebedrag soms locatiegebonden.

Geen nood, Quares kan u van A tot Z begeleiden binnen de verschillende subsidiemogelijkheden. Dit kan gaan van informatieverschaffing tot de volledige opmaak en verdediging van het dossier.

Enkele van de mogelijke subsidies waarmee Quares u graag verder helpt zijn:

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer