Waterwegen & Zeekanaal - Beleidsnota gebouwenbeheer

By Quares wo, 03/10/2012 - 08:47

Vlaanderen beschikt over één van de dichtste en meest coherente waterwegennetten van Europa. Dit is een belangrijke troef die Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) optimaal wil uitspelen als beheerder van de waterwegen in het westen en het centrum van Vlaanderen en van heel wat gronden en patrimonium erlangs. Naast deze kerntaken kunnen een aantal aanvullende taken gedefinieerd worden die weliswaar niet tot de core business behoren van W&Z maar toch een belangrijke impact hebben op de dagdagelijkse werking. Zo heeft W&Z een groot en divers patrimonium in zijn bezit gaande van onder meer dienstgebouwen over magazijnen tot woningen. Dit divers patrimonium vraagt eveneens om een modern, vernieuwend en toekomstgericht gebouwenbeheer zodat dit patrimonium een veilige werk- en woonomgeving is die eveneens zijn marktwaarde behoudt in de toekomst.

Via de opdracht ‘projectmanager gebouwenbeheer’ wenste  W&Z de bestaande toestand aangaande het gebouwenbeheer te remediëren en te werken aan een concrete inventarisatie en een uitgewerkte visie op het gebouwenbeheer. Via de aanstelling van Quares heeft W&Z de nodige expertise in huis gehaald om samen met hen te werken aan een duurzaam beheer van het gebouwenpatrimonium van W&Z. De externe projectmanager van Quares heeft gedurende 8 maanden fulltime gewerkt aan dit project. Zijn functie was het leiden van het project gebouwenbeheer teneinde de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Deze doelstellingen kunnen als volgt samengevat worden:

  • Inventarisatie van de gebouwen in eigendom van W&Z conform de wetgeving en richtlijnen van de Vlaamse Overheid.
  • Opmaak van een beleidsnota inzake het gebouwenbeheer binnen W&Z.
  • Opmaak en uitvoering van een onderhoudsplanning voor de gebouwen.

Deze beleidsnota werd opgemaakt door de afdeling beheren in samenwerking met de afdeling innoveren van Quares en gaat in op een aantal belangrijke elementen binnen het gebouwenbeheer, omschrijft een aantal knelpunten verdergaande op de uitgevoerde inventarisaties en formuleert vervolgens aanbevelingen. Deze aanbevelingen reflecteren naar mogelijke scenario’s inzake gebouwenbeheer waaruit W&Z kan kiezen. De keuze van een bepaald scenario uit deze beleidsnota zal dan een duidelijke invulling geven aan het duurzaam beheer van de gebouwen dat W&Z voor ogen heeft.

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer