Centrum Management

Onze winkelkernen hebben het niet gemakkelijk. Baanwinkels zorgen reeds sinds lang voor verstoring van het kernwinkelapparaat, vandaag brengt e-commerce een bijkomende uitdaging om onze winkelkernen in het vizier te houden van nieuwe handelaars en klanten.

Visie- en strategieontwikkeling

Hoe realiseren we een slimme stad? Is mijn vastgoedproject wel futureproof? Hoe investeer ik in duurzame projecten? Het belang van een glasheldere visie en een duidelijke strategie wordt vaak onderschat. Quares inspireert u graag als ervaren gids bij de ontwikkeling van toekomstadvies en strategische beleidsplannen rond kernversterking en handelsbeleid.

Quares heeft een ruime vastgoedervaring. Als professionele speler zijn we al jaren actief in zowel het commerciële (logistiek, retail, kantoren, bedrijventerreinen, enz.), residentiële als het publieke vastgoedsegment.

Haalbaarheidsstudies

Tegelijk blijft het wel belangrijk om de haalbaarheid niet uit het oog te verliezen en een markttoets door te voeren. Een grondige en onafhankelijke evaluatie vormen vaak het vertrekpunt voor een haalbare visie en strategische uitdagingen. Wanneer de haalbaarheid niet onmiddellijk kan worden ingeschat en bijkomend onderzoek noodzakelijk is, begeleiden we u ook om eventuele subsidies te verkrijgen.

Via kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek willen we uw betrouwbare partner zijn bij al uw vastgoeduitdagingen. Of u nu een private vastgoedontwikkelaar of investeerder bent, een stad of gemeente, een kmo of grote onderneming of een academische onderzoeker, met onze brede vastgoedexpertise bouwen we samen met u aan duurzame en slimme centrumfuncties.  

Een haalbaarheidsstudie is strategisch advies waarbij na een systematische analyse een inschatting wordt gemaakt van de financiële, economische, juridische, ruimtelijke en technische mogelijkheden. Onze consultants beschikken over een multidisciplinaire kennis en een uitgebreid netwerk aan contacten om u van A tot Z te begeleiden in dergelijke projecten.

Locatiestudies

Quares is doordrongen van vastgoed. Vanuit onze expertise in residentieel en commercieel vastgoed bieden we u een antwoord op uw vragen over vastgoedlocaties. Data is hier belangrijk. Consistente informatie die, net als op uw telefoon direct kan worden opgeroepen, wordt de nieuwe norm. Uw vestigingsstrategie moet gebaseerd zijn op de juiste informatie. Quares kan u hierbij als partner helpen op diverse fronten.

Ruimtebehoefte-onderzoek

Dit zijn ramingen van de behoefte aan ruimte binnen commerciële gebieden/handelskernen. We brengen vraag en aanbod naar ruimte in kaart en we stellen de beleidsvisie scherp om de aard en omvang van het gewenste aanbod aan handelsoppervlakte te kennen. Het resultaat is een set met aanbevelingen op maat van elke gemeente, inclusief een opsomming van mogelijke scenario’s, oplossingen en partners.

Vestigingsonderzoek, netwerkanalyse en expansiestrategie

Ontwikkelaars, investeerders, bedrijven maar ook overheden kunnen een beroep doen op de expertise van Quares om hen te begeleiden bij een vestigingsonderzoek, netwerkanalyse of expansiestrategie. We onderzoeken hierbij alle belangrijke punten, zoals:

  • marktgegevens
  • ruimtelijk beleid van overheden op diverse niveaus
  • omgevingsfactoren en locatie-specifieke kenmerken
  • kansen bij bestaand of nieuw vastgoedaanbod
  • concurrentieanalyse
  • stedenbouwkundige en milieu-technische randvoorwaarden
  • bereikbaarheid en mobiliteit
  • financiële aspecten

De diensten die we hier aanbieden zijn o.a. marktruimteberekeningen, brancheringsplannen, socio-economische vergunningen, blindevlekkenplannen, acquisitiebegeleiding, expansiebegeleiding, ...

Benchmarkanalyse

Wanneer het over een specifiek gewenste ontwikkeling gaat, kunnen we ook meerdere locaties tegen elkaar afwegen.

Inspiratiebron

Dankzij onze brede achtergrond treedt Quares ook vaak op als inspiratiebron en partner bij de ontwikkeling en uitwerking van toekomstvisies en strategische beleidsplannen. Durven vooruitdenken en trachten te breken met traditionele denkprocessen is daarbij essentieel.

Contacteer ons

Contacteer medewerker

Igna
Linten

Head of City Services

Location icon Mechelen
igna.linten@quares.be