Fund Management

Als fund manager neemt Quares de primaire verantwoordelijkheid over de strategische belangen van uw vastgoedportefeuille. Het betreft onder meer het allocatiebeleid van de portefeuille, het risicomanagement, het toezicht op het asset- en property management, het acquisitie en dispositie beleid en de optimalisatie van de portefeuille.

Allocatiebeleid

Als vastgoedspecialist heeft Quares bijna 15 jaar ervaring in het begeleiden van zowel particuliere, professionele als institutionele beleggers. Ons voornaamste objectief: de financiële return op vastgoed maximaliseren. U kan op Quares rekenen voor strategisch advies en een deskundige begeleiding bij het beheer van uw vastgoedportefeuille.

Quares is thuis in alle vastgoedsegmenten zoals kantoren, winkels, logistiek, woningen, student housing, etc. We kunnen zowel advies verlenen in functie van directe beleggingen in vastgoed maar Quares heeft via zijn eigen beleggingsfondsen ook ruime ervaring in indirecte vastgoedbeleggingen via gespecialiseerde vastgoedfondsen. 

Hieronder kan je een overzicht vinden van onze huidige beleggingsproducten

Risicomanagement

Als fund manager waken wij ook over de risico's die zowel op strategisch, tactisch als operationeel vlak kunnen voorkomen. Deze risico's kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:

  • Economisch risico
  • Leegstandsrisico
  • Fiscaal/juridisch risico
  • Marktwaarderisico
  • Beleidsmatig/regelgevend risico
  • Financieringsrisico

Om deze risico's correct te kunnen inschatten doen wij als kennisorganisatie continue marktstudies en analyses. 

Controle op asset- en property management

De belangrijkste vorm van risicocontrole is uiteraard de kwaliteit van het tactische en operationele beheer van de vastgoedportefeuille. Gezien Quares ook zelf asset- en popertymanager kunnen we ook totaaloplossingen aanbieden. 

Aqcuisitie- en dispositiebeleid

Als fund manager stellen we in nauw overleg met de particuliere, institutionele beleggers de criteria voor acquisitie en dispositiebeleid op.

Optimalisatie van assets/vastgoedproducten

Bekijk ons track record

Contacteer medewerker

Herman
Du Bois

Partner

herman.du.bois@quares.be