kerndiensten

Elke klant is uniek, onze diensten zijn dat ook. We stemmen ze graag af op wat u nodig hebt: 

 

24/7 Customer Service Desk 

Uw interventieaanvragen kan u 24/7 doorgeven via ons online platform. Voor dringende zaken kan u ons natuurlijk ook bellen.

 

Technisch beheer

Dit omvat het preventief en correctief onderhoud, systematische inspectiebezoeken, de opvolging van de aangestelde dienstverleners en het werkingsbudget. En we houden u uiteraard van alles op de hoogte. 

 

Financieel & administratief beheer

Dit betreft de huur opvragen en innen, provisies aanleggen, vastgoedbelastingen innen, huurovereenkomsten en eindafrekeningen opstellen, leveranciersfacturen verwerken, het jaarlijks werkingsbudget beheren, de bankwaarborgen en verzekeringspolissen in orde brengen. Kortom, heel wat praktische taken die we graag van u overnemen. 

 

Contractbeheer

Dankzij ons professioneel aankoopbeleid, geniet u mee van onze schaalgrootte. Samen met onze partners streven we continu naar een completere dienstverlening en een algemene kostenverlaging. 

 

Commercieel beheer

We coördineren de makelaar(s) en hun taken. We onderhandelen over huurherzieningen en huurverlengingen. Bovendien organiseren we jaarlijks een tevredenheidsenquête bij de huurders. Voor retailparken en shoppingcenters werken we ook commerciële activiteiten uit.

 

Syndicusbeheer voor verenigingen van mede-eigenaars

In opdracht van verenigingen van mede-eigenaars beheren we de vereniging, conform het wettelijk kader vastgelegd in art. 577 van het Burgerlijk Wetboek.

Contacteer ons