Quares Student Housing

Quares Student Housing investeert in kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting voor studenten en carrière starters en verhuurt deze aan studenten en ‘young professionals’ in Brussel, Antwerpen, Gent en Luik.

BELEGGEN IN VASTGOED VOOR STUDENTEN

Onze doelstelling is om tegen 2024 te beleggen in 2000 kwaliteitsvolle en betaalbare studentenkamers in de belangrijkste studentensteden van het land: Brussel, Antwerpen, Luik, Leuven en Gent.

Quares Student Housing staat voor een unieke manier van beleggen in vastgoed. Door te beleggen in studenten- en young professionals huisvesting, een nichemarkt binnen het vastgoedaanbod, slagen we erin om beoogd rendement te koppelen aan een vastgoedinvestering zonder zorgen qua beheer en verhuur.

Research leert ons dat het immers gaat om een markt met stabiliteit én groeipotentieel. Verschillende studentensteden kennen een groeiend tekort aan kwalitatieve en betaalbare studentenkamers. Dit heeft te maken met uiteenlopende factoren:

  • Het hoger onderwijs democratiseert verder zodat het aantal studenten blijft groeien.
  • Onderwijshervormingen die na de Bologna-akkoorden zijn doorgevoerd zorgen voor langere opleidingstrajecten
  • De verwachte demografische groei bij de jongvolwassenen (18-24)
  • De studentenhuisvesting heeft steeds meer nood aan herlocatie, renovatie en upgrading.
  • De studentenvastgoedmarkt evolueert naar meer professionalisering en schaalvergroting.

Nieuws

Quares Student Housing Annual Report 2020