Innovatieve en duurzame bedrijventerreinen door Business Park management

In België zijn er heel wat bedrijventerreinen, zowel verouderde parken als nieuwe. De bedrijven op die industrieparken willen steeds duurzamer en energiezuiniger functioneren en klaar zijn voor de veranderingen die de toekomst brengt. Quares helpt hen daarbij door met haar dienst business park management in te zetten op samenwerking, duurzaamheid en innovatie. Een gesprek met Igna Linten, Head of Business Park Management.

Calendar icon23 mai 2019

Toekomstbestendig park management dankzij Quares

“Er is nood aan verduurzaming op heel wat bedrijventerreinen. We streven naar toekomstbestendige terreinen die weerbaar en wendbaar zijn. Die transitie willen we bereiken door te focussen op samenwerking. Samenwerking tussen de bedrijven op het terrein, maar ook met overheden en andere instanties. Park managers spelen een faciliterende en sensibiliserende rol in dit verhaal. Veel ondernemers zien het belang van samenwerken in en hebben wel goede ideeën en de ambitie om iets te veranderen, maar vaak blijft het bij ideeën, omdat het moeilijk en duur is om alleen iets te doen. Het platform ontbreekt. De park manager brengt mensen samen en maakt effectief werk van de goede ideeën. Hij of zij houdt kennismakingsgesprekken, leidt de vzw, richt een overkoepelend smart site-platform op en bekommert zich om de communicatie en om operationele zaken.”

 

De duurzame kracht van de groep

Bovendien helpt de park manager van Quares de bedrijven op het terrein samen sterk te staan om tegemoet te komen aan de groeiende eisen rond duurzaamheid. En die roep weerklinkt op tal van vlakken.

“Op het vlak van energie doen we groepsaankopen van groene energie. Dankzij die groepsaankopen beschikken we over veel data over het verbruik. Die kunnen we gebruiken om de overschakeling op microgrids of smart grids mogelijk te maken. Dat betekent dat bedrijven onderling energie gaan delen. Een groot logistiek bedrijf verbruikt misschien niet veel energie, maar heeft wel veel dakoppervlakte voor zonnepanelen. De opgewekte energie kan via een microgrid gedeeld worden met bedrijven in de buurt die meer energie nodig hebben. Zo ontlasten ze ook het distributienet. Op een gelijkaardige manier organiseren we groepsaankopen voor afvalbeheer. Daarmee verzamelen we data over diverse afvalstromen en krijgen we informatie over hergebruik."

“Daarnaast kan de park manager een deelplatform voor materialen opzetten. Dat moedigt bedrijven aan om hun toestellen te delen. Zo kunnen startende ondernemers machines van grote bedrijven lenen en krijgen de machines een hogere rentabiliteit. We werken nu aan een overkoepelend platform voor alle bedrijventerreinen.”

“Mobiliteit is een big issue in België. Op bepaalde terreinen voeren we mobiliteitsscans uit om te analyseren hoeveel personen met de wagen komen. We onderzoeken ook of er mogelijkheden zijn om parkings te delen en te bundelen."

“De park manager kan tot slot helpen met het groenbeheer van de infrastructuur. Als partner van het Departement Omgeving is het onze ambitie om van het bedrijventerrein een omgeving met meer biodiversiteit te maken. De park manager analyseert hoe de situatie nu is en bekijkt of er de mogelijkheid is om andere beplanting te voorzien, of er perken heraangelegd kunnen worden en of het mogelijk is een centraal gelegen, gemeenschappelijk stuk groen te creëren. Dat kun je integreren met het waterbuffersysteem, waar dan gedeelde picknickbanken rond staan.”

 

Ambities in de praktijk brengen

Op die manier helpt Quares ondernemingen op bedrijventerreinen echt werk maken van hun duurzame ambities en de uitdagingen die de toekomst brengt, aangaan. De uitvoerende tak wordt bovendien ondersteund door een in-house Cel Innovatie, die de vinger aan de pols houdt op het vlak van duurzame ontwikkeling en nieuwe oplossingen uitdenkt. “We hebben al heel veel positieve reacties mogen ontvangen. Elk bedrijf voelt wel ergens een raakvlak met een of meer van onze vier pijlers van duurzaamheid, en elke ondernemer wil energie besparen. Ze raken meer en meer overtuigd van het belang van samenwerken. Ook gemeenten appreciëren onze aanpak. Er is overal een draagvlak om duurzamer te gaan werken, en Quares maakt het echt concreet,” besluit Igna Linten.

Werk jij als ondernemer op een bedrijventerrein? Wil je samen met je ‘buren’ een antwoord vinden op de uitdagingen van de toekomst en het terrein een fikse upgrade geven? Neem contact op met de experts in business park management van Quares!

Contactez-nous

Contacter un collaborateur

Bart
Borloo

Head of Business Park Management

Location icon Malines
bart.borloo@quares.be
Aperçu