Quares Beleggen Investeren in logistiek vastgoed: brengt het nog iets op?

Om te investeren in vastgoed, hoef je niet per se een appartement of huis te kopen. Je kan namelijk ook beleggen in onroerend goed via een vastgoedbevaks of vennootschap. Eén van de mogelijkheden daarvan is investeren in logistiek vastgoed. In dit vastgoedsegment blijven de vooruitzichten gunstig en de premies hoog.

Calendar icon24 mai 2013

Om te investeren in vastgoed, hoef je niet per se een appartement of huis te kopen. Je kan namelijk ook beleggen in onroerend goed via een vastgoedbevaks of vennootschap. Eén van de mogelijkheden daarvan is investeren in logistiek vastgoed. In dit vastgoedsegment blijven de vooruitzichten gunstig en de premies hoog.

Logistiek vastgoed in België

België is een belangrijk logistiek centrum. Dat komt omdat België een aantal belangrijke troeven heeft op het gebied van logistiek, zoals bijvoorbeeld de centrale ligging, de goede bereikbaarheid van de markten en de gunstige grondprijzen.

Vooral de haven in Antwerpen is zeer geliefd bij iedereen die wil investeren in logistiek vastgoed. Toch kent het Belgisch logistiek vastgoed even een zwak moment, net zoals dat op de logistieke vastgoedmarkt in Italië en Spanje het geval is. Dat heeft onder meer te maken met het verzwakte industriële weefsel, maar evenzeer met het feit dat de logistiek in ons land sterkt afhangt van de Antwerpse haven. Deze is echter conjunctuurgevoelig en de Europese economie blijft het minder goed doen.

Niettemin zijn de prijzen van logistiek vastgoed in België redelijk gebleven, omdat het aanbod gelijke tred heeft gehouden met de vraag.

Logistiek vastgoed wint aan interesse

Uit een onderzoek van vastgoedadviseur CBRE blijkt zelfs dat kantoor vastgoed de meest geprefereerde sector is, hoewel logistiek vastgoed aan interesse wint. Logistiek vastgoed is namelijk één van de meest stabiele vastgoedsegmenten. Zeker op A-locaties is logistiek vastgoed een zeer geliefd beleggingsinstrument. De vooruitzichten voor logistiek vastgoed blijven gunstig en de premies hoog.

Bovendien blijkt uit het onderzoek dat er bij de vastgoedinvesteerders een uitgesproken positievere stemming heerst dan in 2012, ondanks de aanhoudende moeilijke economische context. De meeste vastgoedinvesteerders verwachten zelfs dat ze dit jaar meer zullen investeren en menen dat de toegang tot de kredietmarkt vergemakkelijkt. De economische malaise blijft wel een belangrijke bekommernis bij de investeerders.

Logistiek vastgoed herleeft dankzij e-commerce

Dat logistiek vastgoed aan belang wint, heeft mede te maken met een opmerkelijke verschuiving die plaatsvindt op de logistieke vastgoedmarkt: steeds meer logistieke klanten trekken naar e-commerce bedrijven. Het gaat in dit geval om een snelle en technologisch sterk gedreven logistiek, aangezien de goederen onmiddellijk bij de consument terecht komen. Daarom zoeken investeerders vaak een plaats dichtbij de grote steden.

Antwerpen en andere havensteden die populair zijn bij logistieke vastgoedinvesteerders hoeven echter niets te vrezen: voor hen wordt het waarschijnlijk een en/en verhaal.

Ook multimodaal vastgoed wint aan belang

Een andere trend die zich de laatste jaren ontwikkeld heeft is de stijgende vraag naar multimodaal vastgoed. Daarom is een goede railverbinding van belang. Investeerders vragen zich dan ook luidop af wanneer de snelle verbinding tussen Antwerpen en het Ruhrgebied tot stand zal komen.

Aperçu