Masterplan Ford Genk

Het consortium Quares-Technum kreeg in 2015 de opdracht het masterplan uit te werken voor de herontwikkeling van de voormalige Ford-terreinen in Genk. Terwijl Technum voornamelijk inzette op de opmaak van het stedenbouwkundig masterplan, werkte Quares een financieel ontwikkelingsmodel uit, analyseerden we de vestigingsvoorwaarden en rondden we het terrein- en exploitatieplan af.

Client:Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen
Localisation:Genk
Période:Calendar icon2016

Masterplan Ford Genk

Veel potentieel

De Ford-site heeft veel potentieel: Genk groeide de laatste jaren ook uit tot de derde industriestad van Vlaanderen en heeft het grootste industriepark van Limburg in Genk-Zuid. De Ford-site beslaat naast de Ford-terreinen zelf (ca. 133 hectare) ook de terreinen waarop Conveyor Service Genk NV een opstalrecht heeft voor de vestiging van toeleveranciers (ca. 50 hectare).

Het masterplanproces

De opdracht zelf omvat de opmaak van een masterplan voor de herontwikkeling van de Ford-site te Genk. Het Agentschap Ondernemen is de opdrachtgever en coördineert namens de minister bevoegd voor Economie de herontwikkeling van de Ford-site. Zij werken hiervoor samen met de ontwikkelingspartners stad Genk, NV de Scheepvaart, Flanders Investment & Trade en Locate in Limburg.

Het masterplanproces bestaat uit drie fasen:
•    fase 1: een uitgewerkt actieplan en een tijdslijn voor het herontwikkelingsproces opstellen
•    fase 2: een ruimtelijk plan met toelichting uitwerken, inclusief de eerste elementen voor de opmaak van een uitgifteplan met concrete voorstellen voor de belangrijkste elementen
•    fase 3: een globaal exploitatiemodel opmaken voor de volledige herontwikkeling
De opdracht werd in oktober 2015 toegewezen aan het consortium Quares-Technum.

Contactez-nous

Contacter un collaborateur

Bart
De Smedt

CINO

bart.de.smedt@quares.be