Aanvullende diensten

Extra wensen? Het standaard dienstenpakket kan u op maat uitbreiden met deze diensten: 

 

Financieel beheer vastgoedvennootschappen 

We nemen ook het financieel beheer van vastgoedvennootschappen voor onze rekening. Concreet betekent dit facturen inboeken, BTW-aangiftes doen, fiscale verplichtingen nakomen, jaarrekeningen opmaken, ... 

 

Leegstandsbeheer

We plannen systematisch controlebezoeken om de staat van uw leegstaand pand te beschermen. Wilt u het pand opnieuw verhuren of verkopen, dan geven we ook daar advies en begeleiding.

 

Asset management

We tekenen een vastgoedstrategie uit voor investeringen of het intrekken van investeringen, acquisitie, due dilligence en fondsenbeheer.

 

Geïntegreerd property en facility management

Ook eindgebruikers/huurders kunnen een beroep doen op onze diensten. Naast het beheer van het gebouw, organiseren we ook 'soft services' zoals catering, receptiediensten, vending, telecomdiensten, ...

 

Duurzaam beheer

We geven advies en begeleiding aan eigenaars en huurders om hun energieverbruik te verlagen. U kan ook bij ons terecht voor begeleiding bij het behalen of behouden van de ISO 14001-norm en BREEAM.

 

Energie-efficiënte oplossingen

Jade Synergies, de nieuwe telg binnen Quares biedt energie-efficiëntie oplossingen aan via off-balance derdepartijfinanciering. Hierdoor kunnen bedrijven versneld verduurzamen en hun kosten beperken zonder eigen investering en risico. 
Voorbeelden van investeringsprojecten zijn relighting, vervanging HVAC, isolatiewerkzaamheden, ...

 

Interesse?
Wij maken heel graag tijd voor u.

Maak een afspraak
24/7 Service Desk