Diensten

Wij assisteren bedrijven bij asset-, property- en facility management en treden op als makelaar voor hoogwaardig stedelijk residentieel vastgoed. Verder staan wij overheden en vastgoedontwikkelaars bij in subsidiebegeleiding, ruimtelijke ontwikkeling en stadsvernieuwing. We financieren energie gerelateerde vastgoeduitdagingen en ontwikkelen vastgoedfondsen in meerdere activaklassen. In die zin pakt Quares het anders aan dan vele sectorgenoten. Onze multidisciplinaire aanpak maakt ons uniek in eigen land.

PROPERTY MANAGEMENT

Binnen onze dienstverlening van Property Management is het onze doelstelling om u als eigenaar van professioneel vastgoed te maximaal te ontzorgen.

Lees meer

FACILITY MANAGEMENT

Binnen onze dienstverlening van Facility Management is het onze doelstelling ondernemingen te ontzorgen bij het onderhoud van de bedrijfsruimte die ze gebruiken en een toegevoegde waarde te leveren bij de organisatie van het onderhoud, het opvolgen van technische problemen en de aansturing van leveranciers.

Lees meer

DESIGN & BUILD

Als Project Manager staan wij garant voor een ontwerp op maat van uw organisatie, competitieve prijzen, een grondige budgetcontrole, een strakke opvolging van de planning en een facilitaire invalshoek bij de uitwerking van het ontwerp en de keuze van uw materialen.

Lees meer

Sustainability management

Als duurzame vastgoedbeheerder wensen wij onze klanten maximaal te begeleiden in het verduurzamen van hun vastgoedportefeuille. We doen dit niet alleen op uitvoerend maar ook op strategisch en financieel vlak.  

Lees meer

BUSINESS PARK MANAGEMENT

Binnen onze dienstverlening van Business Park Management is het onze doelstelling om als duurzaam parkmanager te streven naar een aantrekkelijk bedrijventerrein, waar de gelocaliseerde bedrijven voordeel kunnen halen uit de interne samenwerking en onze schaalgrootte.

Lees meer

Subsidiebegeleiding

Quares begeleidt u van A tot Z door alle subsidiemogelijkheden die de overheid u biedt: van hulp voor sloop-, infrastructuur- en vastgoedwerken tot ondersteuning om uw duurzame en innovatieve vastgoedprojecten op poten te zetten

Subsidiebegeleiding

Stadsontwikkeling

Steden fungeren als de ruggengraat binnen onze wereld in verandering. Via inclusieve en innovatieve stadsontwikkeling werken we aan de steden van morgen.

Lees meer

Energy community management

De vastgoedsector is wereldwijd verantwoordelijk voor 40% van de CO2-uitstoot. Willen we de klimaatdoelstellingen van het Parijs-akkoord halen dan moeten we massaal investeren in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en performantie van nieuwe gebouwtechnieken. Zowel vanuit Quares als duurzame vastgoedbeheerder en vanuit Jade Synergies als financier van duurzame energieoplossingen, willen we daartoe actief bijdragen.

Energy community management

Fund management

Als fund manager neemt Quares de primaire verantwoordelijkheid over de strategische belangen van uw vastgoedportefeuille. Het betreft onder meer het allocatiebeleid van de portefeuille, het risicomanagement, het toezicht op het asset- en property management, het acquisitie en dispositie beleid en de optimalisatie van de portefeuille.

Lees meer

Student Housing

Quares Student Housing investeert in kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting voor studenten en carrière starters en verhuurt deze aan studenten en ‘young professionals’ in Brussel, Antwerpen, Gent en Luik.

Lees meer

Quares Sustainability Initiative

Quares heeft in het verleden heel veel ervaring opgebouwd in het oprichten van directe en indirecte vastgoedfondsen.

Met het Quares Sustainability Initiative gaat het een stuk verder en investeert het in de verduurzaming van ons vastgoedpatrimonium. 

Lees meer