Corporate social responsibility means sustainable entrepreneurship

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is duurzaam ondernemen

Quares kiest voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. We toetsen onze manier van werken, methodes en beslissingen telkens af aan onze ambities op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie. Concreet betekent dit dat we altijd op zoek gaan naar het evenwicht tussen gezonde financiële resultaten, sociale belangen en het milieu. Hoe we dat evenwicht bereiken, dat bepalen de stakeholders bij Quares: de eigen werknemers, klanten, aandeelhouders, overheid, ...

Dit zijn enkele voorbeelden van maatschappelijk verantwoorde intiatieven binnen Quares:

Quares is in februari 2019 van start gegaan met het project Focus op menselijk kapitaal. Dit met de steun van ESF (Europees Sociaal Fonds) Vlaanderen 2014 – 2020 (Oproep 445 Werkbaar Werk – Duurzaam loopbaanbeleid).

People: we wensen met dit project een duurzaam loopbaanbeleid uit te werken. Quares is een dienstenbedrijf, wat maakt dat de kennis en vakmanschap van onze mensen, ons meest kostbare bezit is. “Menselijk Kapitaal”. Ook in onze kernwaarden vinden we het terug: “Onze mensen zijn onze grootste sterkte”. Het is voor de visie en toekomst van Quares dan ook van kapitaal belang dat deze mensen zich goed voelen bij Quares, voldoende ondersteund en opgeleid worden om hun job goed en met voldoening in te vullen. Concreet gaan we werken op o.a. volgende actiepunten: jobinhoud, competentiebeleid, loopbaanbeleid, onthaal, work-life, …

Planet: we kiezen voor een verantwoord en duurzaam aankoopbeleid: FSC-papier en fairtradeproducten, nieuwe kopieerapparaten en wagens met een lage CO2-uitstoot.

Profit: we nemen het aspect profit altijd mee bij de onderbouwing van zowel People- als Planet-acties. 

Quares is ook gestart met het project Mensgericht Ondernemen, met de steun van het ESF, het Europees Sociaal Fonds. Hiervoor werken we actief aan de verbetering van de instroom, het competentiemanagement, het leerbeleid, het feedbackbeleid, het motiveringsbeleid, kennismanagement, het leiderschap en de structuur van de organisatie.

24/7 Service Desk