SAMENWERKEN

Als duurzaam bedrijventerreinmanager streven wij op onze terreinen naar de meeste optimale vorm van samenwerking. De ervaring heeft ons geleerd dat dit systematisch dient opgebouwd te worden.

Om die reden heeft Quares 2 modules van samenwerking uitgezet die bestaan uit volgende aspecten:

 

BASIS

 • GROEPSAANKOPEN
  Dankzij onze schaalgrootte hebben wij met onze partners raamcontracten afgesloten voor producten & diensten die duurzaam zijn en tegen een voordelige prijs kunnen aangeboden worden zodoende dat de lokale bedrijven besparingen kunnen realiseren.
 • THEMA-SUBSIDIES
  Op basis van de behoefteanalyse kennen wij de noden op onze terreinen en screenen wij naar subsidies die inspelen op deze noden en extra inkomsten hiervoor kunnen aanbieden.
 • BEELDKWALITEIT
  Voor het behoud of het verbeteren van de uitstraling van het bedrijventerrein werken wij zowel op signalisatie als groenaanleg. Bij deze laatste is biodiversiteit ons uitgangspunt, waardoor we inzetten op het natuurbehoud op en rond de bedrijventerreinen.
 • LEEGSTANDSMELDINGEN
  Om verloedering op het bedrijventerrein tegen te gaan, maken wij de leegstand kenbaar aan de lokale besturen en mogelijks geïnteresseerde investeerders.

 

GEVORDERD

 • ENERGIETRANSITIE
  Samenwerking stimuleren inzake hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, slimme energiemonitoring, micro-grids,..
 • MATERIALEN
  Samenwerken doormiddel van matchmaking van afval- en grondstoffen tussen bedrijven, deelplatformen opzetten rond materiaal, gezamenlijke afvalophaling,…
 • MOBILITEIT
  Medewerking stimuleren rond deelfietsen, gemeenschappelijke en-of deelparkings, shuttlediensten
 • INFRASTRUCTUUR
  Samenwerken aan een bedrijventerrein dat uitgroeit tot een inspirerende werklocatie voor werknemers, een performant en ‘ future proof’ bedrijveninfrastructuur met focus op een collectief beheer.

Contacteer medewerker

Bart
Borloo

Head of Property Services BE

Location icon Mechelen
bart.borloo@quares.be
24/7 Service Desk