Masterplanning

Steden fungeren als de ruggengraat binnen onze wereld in verandering. Via inclusieve en innovatieve masterplanning werken we aan de steden van morgen.

Masterplanning

De gevolgen van de klimaatverandering worden meer en meer merkbaar. Zowel internationaal als in Vlaanderen en in onze steden is er een groeiend besef dat verdere stappen nodig zijn. In Vlaanderen hebben we een tweede belangrijk probleem: ons ruimtegebruik.

Stedelijke problemen, een verouderde ruimtelijke planning en de bevolkingsgroei hebben voor een 'urban sprawl' gezorgd. Deze suburbanisatie weg van de steden heeft ons niet alleen heel veel open ruimte gekost maar is ook de oorzaak van heel wat problemen met mobiliteit, voorzieningen, milieu, enz.

 

Mentale shift

Om dit om te buigen, dienen we onze visie op steden en vastgoedontwikkeling drastisch te wijzigen. De uitdaging daarbij is om bij ieder van ons een noodzakelijke mentale shift te creëren. Dat kan alleen door goede voorbeelden te ontwerpen en het alternatief te tonen.

 

Quares als partner in uw masterplanningsproces

Masterplanning is een belangrijke stap om te komen tot kwaliteitsvolle en leefbare stedelijke ontwikkeling. En omdat samenwerking tussen alle actoren cruciaal is om ruimtebesparend maar vooral ook duurzaam te werken en leven, zullen er ook afhankelijkheden gecreëerd worden die op hun beurt beheerd moeten worden. We denken bijvoorbeeld aan:

  • collectieve groen- en waterbuffering
  • uitwisseling van reststromen zoals energie, warmte en materialen
  • gesloten kringlopen
  • co-housing
  • gedeelde faciliteiten
  • verweving van wonen en werken
  • meervoudig ruimtegebruik

De visievorming, het structureren en mogelijks financieren van deze shared facilities en infrastructuren behoort tot onze corebusiness. Onze consultants maken graag deel uit van ontwerpteams om er onze kennis te integreren in het masterplanningsproces en zo tot duurzame langetermijnoplossingen te komen.

Contacteer ons

Contacteer medewerker

Toon
Dirckx

Senior Consultant

Location icon Antwerp Gate 2
toon.dirckx@quares.be
Quote icon

"De marktgedreven, innovatieve, oplossingsgerichte en complementaire kennis van Quares en hun uitgebreide netwerk leveren waardevolle inzichten van bij het masterplanningsproces."

Toon Dirckx

Maak een afspraak

Kom gerust uw vastgoedproject voorstellen. Wij bekijken meteen de subsidiemogelijkheden samen met u.