Transitie Management

Quares wenst vanuit haar operationele vastgoedervaring steden en gemeenten bij te staan om complexe maatschappelijke problemen aan te pakken en fundamentele verandering mogelijk te maken. Centraal in deze benadering staat de analyse en sturing op niveau van bredere systemen zodat duurzame ontwikkeling kan worden nagestreefd.

Voorbeelden van systemen zijn het energiesysteem, het mobiliteitssysteem, het voedselsysteem en het systeem rond wonen en bouwen. Deze systemen zijn diep geworteld in onze structuren, culturen en levensstijlen. Bovendien werken verschillende niveaus op elkaar in: van het internationale naar het lokale en omgekeerd (‘multi-level’) en zijn er veel actoren bij betrokken (‘multi-actor’). Echter, diepgaande wijzingen in deze systemen dringen zich op. Steden en gemeenten zijn daarbij een belangrijke motor voor duurzaamheidstransities.  

Transitie is bouwen aan onze vastgoed toekomst van morgen. In co-creatie met complementaire kennisvelden ontstaan nieuwe business modellen.

Beleidsplanning en evaluatie

Steden en gemeenten zijn de draaischijven van onze economie. Elke dag worden er belangrijke beslissingen genomen; beslissingen die een impact hebben op het leven en het welzijn van de burgers en bedrijven.

Beleidsadvies en visievorming

Een duidelijke beleidsvisie op grote infrastructuurprojecten, bedrijventerreinen, de handelskern en wonen binnen de gemeente is cruciaal. De keuzes die worden gemaakt binnen de budgettaire mogelijkheden zijn meteen ook keuzes voor de toekomst. Daarom moeten die weloverwogen en toekomstgericht zijn.

Vanuit onze multidisciplinaire organisatie heeft Quares expertise binnen de diverse vastgoedsegmenten. Deze expertise zetten we graag in om steden en gemeenten te begeleiden bij de uitwerking van een integrale visie. Samen met alle betrokken actoren kunnen we diverse scenario's of alternatieven aftoetsen aan hun economische, ruimtelijke, juridische, technische en sociale haalbaarheid. Door onze operationele ervaring bieden we hier een meerwaarde ten opzichte van de traditionele studiebureaus.

Beleidsevaluatie

Meten is weten. En weten is de basis om bij te sturen en te veranderen.Onze consultants hebben niet alleen ervaring in het bijstaan van steden en gemeenten voor hun visievorming. We bieden ook ondersteuning bij de evaluatie van beleidsmaatregelen. Deze evaluatie start met de bepaling van de evaluatiecriteria. Vanuit de doelstellingen kunnen we het project, de maatregelen of de beleidsvisie aftoetsen aan de relevantie, coherentie, uitvoering, efficiëntie, adequaatheid, duurzaamheid, draagvlak en toegevoegde waarde.

Contacteer ons

Contacteer medewerker

Bart
Borloo

Head of Property Services BE

Location icon Mechelen
bart.borloo@quares.be