Blogs

Wat iedere verhuurder moet weten over (nieuwe) energieregels

Tien jaar na de invoering van de EPB-wetgeving is de energieprestatie van een woning behoorlijk gaan wegen op zowel verkoop als verhuur. Een pak regels heeft een impact op het rendement. Uitkijken is het vooral naar de combinatie van de nieuwe totaalrenovatiebonus (vanaf 2017) met de zopas ingevoerde vermindering van de onroerende voorheffing voor energiezuinige renovaties.Lees verder »

Historisch hoge bezettingsgraad

Met het nieuwe academiejaar voor de deur waren het drukke tijden voor Quares Student Housing! Niettemin werd er een historische bezettingsgraad van 96% gehaald dankzij de inspanningen van ons gemotiveerd team. Verder zal oktober een nieuwe wind brengen met enkele panden in prospectie op toplocaties in Gent en Brussel. Tot slot is er voor Quares Student Housing een nieuw businessplan in de maak, zodat het rendement voor onze aandeelhouders geoptimaliseerd kan worden. Het najaar van 2016 belooft aldus een spannende tijd te worden! 

Industrie Mechelen Noord verdient 20 nieuwe bomen

Op 3 en 4 mei organiseerde VZW Industrie Mechelen Noord en zijn parkmanager Quares samen met Out Of Use NV een inzameling van afgedankte elektrische en elektronische toestellen op het bedrijvenpark.  De actie was een groot succes: 19 bedrijven deden een opkuis en schonken hun oude laptops, PC’s en gsm’s ten voordele van Natuurpunt. Met als resultaat dat er 20 nieuwe bomen geplant kunnen worden voor het project ‘Bos voor Iedereen’. Vlaanderen is met een bebossingsgraad van amper 11% de bosarmste regio in Europa. Nieuw aangeplante bossen zorgen voor het duurzaam absorberen van CO2 en bieden een fijnere leefomgeving in de drukke stadskernen. We zijn dus maar al te blij dat we met deze actie de natuur een handje kunnen toesteken.Lees verder »

Quares aan de slag als parkmanager op het researchpark in Zellik

Researchpark Zellik is een bedrijfszone met een specifiek karakter en statuut, nl. het aantrekken van onderzoek gerichte bedrijven in de nabijheid van universitaire kenniscentra, zijnde in het geval van Zellik, de Vrije Universiteit Brussel (VUB).Lees verder »

Verhuur Zavelput groot succes!

Brussel is vandaag met een aantal van 86.000 studenten, de grootste studentenstad van België. Omgekeerd evenredig kampt onze hoofdstad echter met een groot tekort aan kwalitatieve studentenkamers. Daarnaast wordt ook de instroom van internationale studenten en stagiairs bij de Europese instellingen steeds groter. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat Quares Student Housing ervoor gekozen heeft om zijn aanbod uit te breiden in Brussel met een pas opgeleverde nieuwbouw – de Zavelput - van zestien trendy instapklare studentenkamers met eigen sanitair. De Zavelput bezit alles wat nodig is om het hart van menig student te doen smelten: hedendaagse en strakke architectuur, kwalitatief afgewerkte kamers, nieuwe keukens, een binnentuin en een kleine ecologische voetafdruk door het gebruik van de laatste nieuwe bouwkundige technieken. Op dit moment zijn er nog maar 2 kamers beschikbaar in dit unieke project, dat op drie weken vrijwel volledig werd verhuurd.  

Wat als je huurder niet betaalt?

Tal van verhuurders worden geconfronteerd met een huurder die niet of slecht betaalt. Heel vervelend, zeker indien je als verhuurder rekent op die huurinkomsten om andere rekeningen te betalen. Maar welke stappen kan je als verhuurder ondernemen bij wanbetaling?

Vrederechter heeft laatste oordeel

Een van de verplichtingen als huurder is het tijdig en correct betalen van de huurprijs aan de verhuurder. Doet hij dit niet, dan begaat hij een contractuele wanprestatie. In dat geval kan je als verhuurder om een ontbinding van de huurovereenkomst vragen bij de vrederechter.Lees verder »

Nieuwe mandaten voor verkoop nieuwbouwprojecten

Quares is trots u te melden dat zij door verschillende projectontwikkelaars gemandateerd werd om hen bij te staan in de verkoop/verhuur van verschillende (nieuwbouw)projecten en dit zowel in Sint Niklaas, Mechelen als Antwerpen. Voor deze projecten fungeerde Quares ook als aanspreekpunt op vlak van prijszetting, rendabiliteitsberekening en marketing.

Hof Van York te MechelenDe Dromerij te MechelenZuiders Dok III te AntwerpenBaronjoostensstraat te Antwerpen en De Schilden te Antwerpen.

 

Quares is expert in de begeleiding van uw vastgoed subsidiedossiers

Quares heeft in de afgelopen jaren een sterke expertise opgebouwd op vlak van subsidiebegeleiding voor vastgoedprojecten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen, het beheer van bedrijventerreinen, sloopsubsidies, Europese, Vlaamse, en Provinciale subsidies in functie van duurzame samenwerking rond mobiliteit, energiebesparing, etc.  Wenst u als publieke of private ontwikkelaar meer te weten over onze dienstverlening neem dan contact op met innoveren@quares.be .

Haalbaarheidsanalyse ESCO4Gent positief

Quares heeft zich de afgelopen 2 jaar sterk bezig gehouden met het onderzoeken van het potentieel om gebiedsgericht energie te besparen door middel van derde partij financiering. Op vandaag zien we dat heel wat energiebesparingen binnen de gebouwde omgeving niet gerealiseerd worden omdat bedrijven onvoldoende kennis hebben of hun financiële middelen in hun core business willen investeren. Quares heeft op 2 bedrijventerreinen in Gent (Industrieweg en Drongen I) onderzocht of een samenwerkingsproject mogelijk was om deze energiebesparingsprojecten collectief te realiseren via een Energy Service Company (ESCO). Het project ESCO4Gent werd opgestart met steun van de Vlaamse Overheid in het kader van het ESKIMO project.Lees verder »

Quares rondt het Masterplan Ford Genk deze zomer af

De opdracht zelf behelst de totstandkoming van een masterplan voor de herontwikkeling van de Ford-site (ca. 133 ha) te Genk.  Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen is de opdrachtgever en coördineert namens de minister bevoegd voor Economie de herontwikkeling van de Ford site. Zij werken hiervoor samen met de ontwikkelingspartners stad Genk, NV de Scheepvaart, Flanders Investment & Trade en Locate in Limburg. De opdracht werd toegewezen aan het team Quares-Technum. Daar waar Technum voornamelijk inzet op de opmaak van het stedenbouwkundig masterplan, heeft Quares de afgelopen periode een financieel ontwikkelingsmodel uitgewerkt, een analyse van de vestigingsvoorwaarden gemaakt en zal deze zomer het terrein- en exploitatieplan afgerond worden.

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer