Quares Sustainability Initiative

BELEGGEN IN DE VERDUURZAMING VAN VASTGOED

Quares heeft in het verleden heel veel ervaring opgebouwd in het oprichten van directe en indirecte vastgoedfondsen.

Met het Quares Sustainability Initiative gaat het een stuk verder en investeert het in de verduurzaming van ons vastgoedpatrimonium. 

Door investeringen in energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en slimme aansturing van gebouwen verlagen we de druk van ons gebouwenpatrimonium op het klimaat. Gebouwen zijn immers nog steeds verantwoordelijk voor 40% van de CO2-uitstoot. 

Quares Sustainability Initiative haalt geld op bij particuliere en institutionele investeerders via bijvoorbeeld de uitgifte van obligaties. Aangevuld met bankfinanciering kan Quares Sustainability Initiative deze middelen investeren in tal van duurzame projecten. 

 

24/7 Service Desk