ONze aanvullende diensten

Extra wensen? Het standaard dienstenpakket kan u op maat uitbreiden met deze diensten: 

 

Facilitaire blueprintstudie
Met deze studie brengen we uw organisatie in kaart, samen met de (in-)efficiënties. Dit is voor ons de basis om advies te formuleren om uw facilitair beheer te optimaliseren. Vervolgens werken we samen een plan van aanpak uit om de overgang naar een nieuw beleid te faciliteren.

 

Verhuismanagement
We coördineren uw verhuisprojecten. Daarbij begeleiden we het hele verhuistraject en zorgen we ervoor dat uw organisatie minimaal belast wordt. We bereiden alles voor en nemen ook de opvolging voor onze rekening. Zo kunnen u en uw medewerkers een probleemloze doorstart maken op de nieuwe locatie.

 

Consultancy 
Via een consultancy- of detacheringsopdracht begeleiden we uw organisatie bij lastenboeken schrijven, aanbestedingstrajecten en de implementatie van facilitaire diensten en producten. U krijgt een tijdelijke versterking van uw eigen organisatie, advies over energieconsumptie, ...