Haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling Bostoen site van start.

Quares werd door Bostoen aangesteld om hen te begeleiden bij de omvorming van hun site, ca. 9 ha groot, te Drongen. De site was sterk verouderd en vertoonde heel wat knelpunten zoals ontsluiting en mobiliteit, water- en bodemproblematiek etc.

Calendar icon14 februari 2018

Quares werd door Bostoen aangesteld om hen te begeleiden bij de omvorming van hun site, ca. 9 ha groot, te Drongen. De site was sterk verouderd en vertoonde heel wat knelpunten zoals ontsluiting en mobiliteit, water- en bodemproblematiek etc.

De complexe probleemsituatie waarmee de site te kampen heeft, legt echter een hypotheek op de herontwikkeling van de site. Zelfs in die mate dat de (economische) haalbaarheid dient onderzocht te worden. 

Quares heeft bijgevolg geadviseerd om de haalbaarheid verder te onderzoeken met de steun van het Vlaams Agentschap Ondernemen en Innoveren. Binnen het gesubsidieerde voortraject zullen de nodige onderzoeken door Quares gecoördineerd worden. Zo moet het voortraject meer duidelijkheid verschaffen over de ontsluiting, de aanwezige verontreiniging, de waterproblematiek, de financiële haalbaarheid etc. En dit alles zal finaal leiden tot de uitwerking van een gedragen masterplan voor de site.

Vervolgens kan op basis van een positief resultaat van het doorlopen voortraject de verdere omvorming van de site gerealiseerd worden, al dan niet met bijkomende steun voor een duurzame herontwikkeling.

Contacteer ons

Contacteer medewerker

Tim
Moerenhout

Senior Consultant

Location icon Antwerp Gate 2
tim.moerenhout@quares.be
Overzicht