Minister Crevits investeert 25 miljoen euro tegen leegstand en stuurt profploeg doorheen Vlaanderen

1 op 10 van de handelspanden in Vlaanderen staat leeg. Om die leegstand aan te pakken en handelskernen weer nieuw leven in te blazen, investeert Vlaams minister van Economie Hilde Crevits 25 miljoen euro extra relancemiddelen in handelskernversterking. Met het budget kunnen lokale besturen handelspanden aankopen en opknappen en de bereikbaarheid van hun gemeente verbeteren. Minister Crevits stelde vandaag in Denderleeuw ook officieel de profploeg voor, het team van experten, waaronder ook Quares, dat de komende maanden langs 82 gemeenten in Vlaanderen trekt om de leegstand van handelspanden aan te pakken en buurten op te waarderen.

Calendar icon17 mei 2022

“Vele gemeenten in Vlaanderen kampen met leegstand, iedereen kent wel een pand in de buurt dat al jaren leegstaat. Dat maakt winkelgebieden en buurten minder aantrekkelijk. Vlaanderen investeert daarom 25 miljoen euro aan relancemiddelen in gemeenten om nieuw leven te blazen in hun handelskernen. Elke Vlaming verdient een gemeente waar het aangenaam wonen, werken en winkelen is, in combinatie met aantrekkelijke horeca en vrijetijdsactiviteiten.” – Vlaams minister van Economie Hilde Crevits  

Vandaag heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits in Denderleeuw officieel de profploeg voorgesteld die dit jaar door Vlaanderen trekt. De profploeg is een initiatief van minister Crevits en VLAIO, waar Quares deel van uit maakt, om de leegstand in Vlaanderen aan te pakken en handelskernen nieuw leven in te blazen. Al meer dan 10 jaar staan de handelskernen in Vlaanderen onder druk, vandaag staat ruim 1 op de 10 handelspanden in Vlaanderen leeg (Provincies.incijfers.be). In 2013 was dat nog 7%. Enkele oorzaken zijn de groei van baanwinkels en het succes van e-commerce.  

Profploeg trekt door Vlaanderen

De profploeg bestaat uit een team van experten (waaronder Quares) die bij Vlaamse gemeenten en steden langsgaat om winkelgebieden of specifieke buurten op te herwaarderen. Zo wordt gekeken welke nieuwe winkelconcepten mogelijk zijn, welke panden aangekocht en gerenoveerd kunnen worden en hoe bijvoorbeeld groene zones, parkeergelegenheden of citymarketing de gemeente nog aantrekkelijker kunnen maken op het vlak van wonen, werken en winkelen. Al 82 gemeenten en steden stelden zich kandidaat.

Denderleeuw

Een van de eerste gemeenten waar de profploeg langsgaat is Denderleeuw. De gemeente kampt met een leegstand van 12% en vooral de stationsbuurt vraagt een heropwaardering. Tijdens een rondgang werden een eerste analyse van de gemeente en de concrete ideeën van de profploeg voorgesteld. Zo zullen de handelspanden in stationsstraat 33-55 die al 15 jaar leegstaan een nieuwe invulling krijgen. De profploeg werkt daarvoor samen met verschillende lokale stakeholders, zodat de nieuwe invulling afgestemd is op de noden van de gemeente en de buurt. Ook wordt Denderleeuw begeleid op vlak van financiering, de positionering van en communicatie rond het project.

Pakket van 25 miljoen voor handelskernversterking

  1. Fonds voor aankoop en transformatie leegstaande handelspanden
  2. Profploeg voor 1/3 van Vlaanderen 
  3. Fonds voor betere bereikbaarheid van gemeenten en steden
  4. Ondersteuning lokale besturen in verordening handelskernversterking

De profploeg kadert in het actieplan handelskernversterking van minister Crevits, waarvoor Vlaanderen 25 miljoen euro aan relancemiddelen voorziet. Vorig jaar wees minister Crevits al 12 miljoen euro toe aan een investeringsfonds voor de aankoop en transformatie van handelspanden en de lancering van de profploeg. Vandaag maakte minister Crevits in Denderleeuw het tweede pakket aan initiatieven bekend. 

Er komt extra budget voor de profploeg, waardoor nog eens 30 gemeenten advies kunnen inwinnen, zij kunnen zich kandidaat stellen via de website van VLAIO. In totaal zal de profploeg zo meer dan 1 op de 3 Vlaamse gemeenten kunnen begeleiden. Ook wordt een fonds van 7 miljoen opgericht waarbij lokale besturen de bereikbaarheid van hun gemeenten kunnen verbeteren, door o.a. te investeren in veiligere verkeersgeleiding, voldoende parkeergelegenheden of het vernieuwen van de openbare ruimte zodat bijvoorbeeld marktactiviteiten aantrekkelijker worden. 

Een derde initiatief zijn premies die lokale besturen kunnen aanvragen om handelspanden op te knappen of duurzaam te renoveren. Daarvoor wordt 5 miljoen euro voorzien. Tot slot voorziet minister Crevits ook in praktische ondersteuning van lokale besturen in het opmaken van een verordening bij het afbakenen van kernwinkelgebieden of winkelarme gebieden.

Contacteer ons

Contacteer medewerker

Toon
Dirckx

Senior Consultant

Location icon Antwerp Gate 2
toon.dirckx@quares.be
Overzicht