Quares ondertekent Green Deal Natuurinclusieve Parkeerterreinen

Quares heeft samen met 53 andere deelnemende publieke en private organisaties de Green Deal Natuurinclusieve Parkeerterreinen ondertekend. Dit initiatief, geleid door Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir in samenwerking met Natuurbuur en Natuurpro, heeft als doel meer natuur te integreren op zoveel mogelijk bestaande en toekomstige parkeerterreinen, verspreid over heel Vlaanderen. Zowel kleine als grote, en zowel publieke als privéterreinen komen in aanmerking voor deelname.

Calendar icon11 januari 2024

Met de Green Deal wil de Vlaamse overheid concrete natuurinclusieve oplossingen aanreiken, zodat eigenaars en beheerders van parkeerterreinen direct aan de slag kunnen gaan. Deze oplossingen hebben tot doel een antwoord te bieden op de verdwijning en bedreiging van bepaalde insectengroepen, zoals wilde bestuivers, die cruciaal zijn voor de bloembestuiving en vruchtvorming van planten.

Green deals in Vlaanderen

Omdat de volgende generaties ook het recht hebben om in een gezonde en welvarende wereld te leven, streeft Vlaanderen ernaar om haar economische welvaart en groei te ontkoppelen van de milieu-impact en grondstofbehoefte die deze economie heeft.

Vlaanderen wil hiervoor het concurrentievermogen van de Vlaamse economie stimuleren door haar innovatiekracht, creativiteit en ondernemerschap te bevorderen. Enkel op deze manier kan Vlaanderen de omslag naar een groene economie realiseren. Burgers, bedrijven, ngo’s, kennisinstellingen en andere organisaties nemen reeds heel wat initiatieven om deze vergroening van de economie te verwezenlijken. Door middel van de Green Deals wil de Vlaamse overheid deze groene initiatieven en dynamiek in de samenleving bundelen en sterker maken, om deze maatschappelijke (milieu-)uitdagingen aan te gaan.

Het instrument van de Green Deal biedt een laagdrempelig, maar toch krachtig instrument om samen met de overheid afspraken te maken en belemmeringen uit de weg te ruimen. Het is de bedoeling dat de resultaten van een Green Deal steeds publiek worden gemaakt, zodat anderen ook van deze informatie kunnen gebruik maken en leren.

Overzicht