Quares Student Housing: “Interesse Xior is erkenning voor onze aanpak”

Het vrijwillig openbaar overnamebod op Quares Student Housing dat Xior vandaag aankondigt, is een erkenning voor onze innovatieve aanpak binnen Quares en voor de kwaliteit van de Quares Student Housing portefeuille. Dat zegt Quares Student Housing-CEO Herman Du Bois in een eerste reactie op het bod. “Het samenbrengen van de teams van Quares Student Housing en Xior zal resulteren in een verdere verbetering van onze dienstverlening aan nationale en internationale kotstudenten en maakt ons sterker om de uitdaging van het nijpende tekort aan betaalbare, kwalitatieve studentenkamers in België aan te gaan. De prijs die Xior biedt, is voor onze investeerders ook financieel erg aantrekkelijk om de verkoop van hun aandelen Quares Student Housing te overwegen.”, aldus Herman Du Bois. Xior wil nog voor het einde van het jaar de volledige studentenhuisvestingspoot van Quares Group, Quares Student Housing, overnemen.

Calendar icon11 oktober 2021

Het van oorsprong Antwerpse vastgoedbedrijf Quares is een vastgoedpionier die zich op de markt positioneert met innovatieve diensten en met eigen vastgoedvennootschappen waarvan Quares Student Housing er één is. Op korte tijd slaagde Quares erin om haar studentenhuisvestingspoot te laten groeien tot meer dan 1.100 studentenkamers, intussen de vierde grootste private portefeuille Belgische studentenkamers.

“Het bod is een erkenning voor wie we zijn en wat we doen bij Quares. Iedereen kan zich de complexiteit voorstellen bij de verhuring van studentenkamers. We hebben die markt doorgrond en alle parameters juist gekregen. Zo zijn we erin geslaagd tegelijk snel en duurzaam te groeien. De analyse en het bod van Xior is niet alleen een bevestiging van de kwaliteit van onze portefeuille studentenkamers, maar ook van onze innovatieve vastgoeddiensten en vastgoedfondsbeheer.” - Siham Rahmuni, CEO van Quares Group.

Referentieaandeelhouders hebben toegezegd

Quares Student Housing wacht de goedkeuring en publicatie van het prospectus van Xior af met betrekking tot het vrijwillig openbaar bod (dat onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, zie de officiële kennisgeving van Xior hieromtrent1), om meteen daarna een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders te houden waarop het bod kan worden toegelicht en die alle beslissingen zal goedkeuren in het kader van de wettelijke belangenconflictregeling, waar onder meer de volgplicht zoals omvat in artikel 8 van de statuten ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

Hiernaast zal Quares Student Housing een memorie van antwoord publiceren. Kort na die bijzondere algemene vergadering, krijgen aandeelhouders de tijd om het bod te aanvaarden en hun aandelen aan te melden voor het vrijwillige overnamebod. Het bod heeft eveneens betrekking op alle converteerbare obligaties die door Quares Student Housing zijn uitgegeven in 2020. Indien meer dan 50% van de aandelen verkocht worden aan Xior, bepalen de statuten van Quares Student Housing dat de verkopende aandeelhouders de overige aandeelhouders kunnen vragen om ook hun aandelen te verkopen aan dezelfde voorwaarden (de zogenaamde volgplicht).

Indien minder dan 50% van de aandelen worden verkocht, vervalt het bod. Vier referentieaandeelhouders, samen goed voor 32,36% van de aandelen, hebben voorafgaand al toegezegd om hun aandelen aan Xior te verkopen, op voorwaarde dat het bod geslaagd is. De verkoop van de aandelen van de vier referentieaandeelhouders van Quares Student Housing wordt meegeteld voor de berekening van de uitoefening van de volgplicht.

Quares Student Housing behaalt meer dan 10 procent rendement per jaar

Het bod van Xior betreft 19.984 euro per aandeel. Naast de voornoemde biedprijs per aandeel worden twee prijssupplementen geboden ten belope van respectievelijk EUR 177 per aandeel (in het kader van de incassogarantie voor academiejaar 2021-2022, die pro rata gedragen wordt) en EUR 925 per aandeel (in het kader van de incasso- en huurgarantie voor academiejaar 2022-2023, die pro rata gedragen wordt), die, in de mate dat er geen beroep moet worden gedaan op dergelijke incasso- en huurgaranties, zullen worden uitbetaald aan de aandeelhouders, waarbij deze bedragen tijdelijk op een escrow rekening zullen worden geplaatst ter dekking van de incasso- en huurgaranties.

De eerste aandelen in Quares Student Housing werden in 2013 uitgegeven voor 9.800 euro per aandeel. In november 2020 vond de meest recentste kapitaalverhoging plaats, de prijs van één aandeel bedroeg toen 14.600 euro.

“Als het bod slaagt, dan zullen we voor elke aandeelhouder en ongeacht het moment van instappen een rendement van meer dan 9 procent per jaar hebben gerealiseerd.” - Herman Du Bois, CEO Quares Student Housing

Contacteer ons

Contacteer medewerker

Herman
Du Bois

Partner

herman.du.bois@quares.be
Overzicht