Vooruitblik op nieuwe regels en veranderingen in de vastgoedsector

Met 2024 in het vooruitzicht, staan we niet alleen aan de drempel van een nieuw jaar, maar ook voor enkele veranderingen in de vastgoedsector. Laten we een blik werpen op de voornaamste vernieuwingen die het komende jaar met zich meebrengt

Calendar icon19 december 2023

Tijdelijke BTW-verlaging van 6% voor afbraak en wederopbouw van een woning:

Er is in de media het een en ander verschenen omtrent het 6% BTW-tarief voor sloop en heropbouw van gebouwen. Vanaf 1 januari 2024 vervalt deze maatregel voor nieuwbouwprojecten waar voor 1 juli 2023 geen omgevingsvergunning voor werd aangevraagd. Particulieren die een oude woning kopen, afbreken en een nieuwbouw plaatsen, behouden het verlaagd tarief, op voorwaarde dat aan specifieke voorwaarden wordt voldaan. Het moet gaan om woningen, die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn en die een bewoonbare oppervlakte hebben van maximum 200 m2.

Strengere vereisten voor het Energieprestatiecertificaat (EPC) van gemeenschappelijke delen:

Vanaf 1 januari 2024 moet u ervoor zorgen dat uw appartementsgebouw in Vlaanderen altijd een EPC heeft voor de gemeenschappelijke delen. Dit certificaat moet permanent aanwezig zijn, niet alleen bij verkoop. Ontbreekt het certificaat, dan riskeert u een boete die kan oplopen tot 5.000 euro. Deze verplichting geldt altijd, los van een eventuele verkoop of verhuur. Nieuwbouwappartementen vormen de enige uitzondering, waarbij het EPC voor de gemeenschappelijke delen pas verplicht wordt uiterlijk 1 jaar en 1 maand na het verkrijgen van de stedenbouwkundige of omgevingsvergunning.

Afschaffing van meeneembaarheid van registratierechten:

Vanaf 1 januari 2024 verdwijnt de mogelijkheid om verkooprechten over te dragen. Vroeger konden kopers onder specifieke voorwaarden hiervan profiteren, maar deze overgangsregeling eindigt. Het nieuwe, lagere verkooprecht wordt automatisch van kracht. Het gunsttarief voor de enige eigen woning zal 3% bedragen, terwijl een enige eigen woning met verbintenis tot ingrijpende renovatie een tarief van 1% krijgt. Voor wie een tweede verblijf, investeringseigendom of bouwgrond wil aankopen, geldt een verkooprecht van 12%.

Afschaffing van de federale woonbonus:

Na de afschaffing van de Vlaamse vervalt vanaf 1 januari 2024 ook de federale woonbonus. Dit wil zeggen dat hypothecaire leningen voor een tweede verblijf of opbrengsteigendom niet meer worden ingebracht in de personenbelasting onder langetermijnsparen. Voor investeerders die reeds gebruikt maakte van de bonus, verandert er niets en blijven de bestaande voordelen behouden. Met andere woorden investeerders, die de voorbije jaren hebben geïnvesteerd, blijven genieten van een voordeel van 30% op het bedrag zolang het hypothecair krediet loopt. Dit leidt jaarlijks tot een belastingvoordeel van € 705 en resulteert ook in een lagere gemeentebelasting.

Overzicht