Hotels

Hotelvastgoed is een aparte sector waarvan het technisch beheer een gespecialiseerde aanpak vereist. Quares heeft de technische en facilitaire vastgoedmanagers in huis met precies die specifieke kennis van zaken.

De ontbrekende schakel

 

Naast kantoren, retail en studentenhuisvesting, kan u bij ons terecht voor het technisch beheer van hotels. Onze technische en facilitaire vastgoedmanagers zijn de schakel tussen de eigenaars en de uitbater(s), al dan niet samen met bijkomende huurders.

 

Technisch en facilitair beheer

Investeren in hotelvastgoed biedt heel wat voordelen. Om de investering maximaal te laten renderen voor alle partijen, kan Quares het technisch en facilitair beheer verzorgen. In opdracht van de eigenaar staan wij in voor de opvolging van zijn rechten en plichten en kijken we nauwgezet toe opdat de uitbater(s) en huurders hun verplichtingen nakomen conform de gemaakte afspraken.

 

Interesse?

Wij maken heel graag tijd voor u.