Technieken

Relighting

Steeds meer bedrijven nemen terecht maatregelen om hun energieverbruik terug te schroeven. De meest efficiënte manier blijft natuurlijk energie besparen, alvorens deze zelf duurzaam op te wekken.

Een verouderde verlichtingsinstallatie is verantwoordelijk voor een groot deel van uw energieverbruik, waardoor een ‘relighting-project’ zeker een meerwaarde is voor uw bedrijf en dit met een korte terugverdientijd.

Zonnepanelen

Naast energiebesparingsmogelijkheden kan een bedrijf ook zelf hernieuwbare energie produceren. De meest evidente technologie is het plaatsen van zonnepanelen.  

De grote investeringskost is vaak een rem om dergelijke projecten op korte termijn te realiseren. Vanuit Quares kunnen wij via onze dochter Jade instaan voor de financiering van uw hernieuwbare energie investeringen. 

HVAC (Heating, Ventilation, Airconditioning)

Een verouderde HVAC-installatie gaat gepaard met hoge onderhoudskosten. Daarnaast ondervinden gebruikers last van comfort vermindering en een installatie die occasioneel uitvalt.

Quares biedt via haar dochter Jade een oplossing voor zowel de financiering als de installatie van de toestellen. 

Laadpalen elektrische mobiliteit

Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 broeikasgasvrij zijn en de regering zal werken aan de geleidelijke uitfasering van de verkoop van niet zero-emissie auto's.

Op basis van deze boodschap uit het regeerakkoord is het essentieel dat bedrijven zich voorbereiden op deze transitie en investeren in bijkomende laadpalen op het werk en thuis. Quares kan deze uitrol mee financieren via haar dochter Jade. 

Batterijen

Vraag en aanbod naar hernieuwbare energie is maar zelden in evenwicht. Om dit op te lossen zouden we tijdelijke overschotten aan hernieuwbare energie, uit zon en wind, moeten kunnen opslaan. De rol van batterijen neemt dan ook toe. 

Quares financiert via haar dochter Jade het plaatsen en de aansturing van slimme batterijen binnen een bredere energiestrategie van een bedrijf of een energiegemeenschap. 

24/7 Service Desk