Rolecs (Roll out of Local Energy Communities)

Het ROLECS-project (Roll out of Local Energy Cummunities) is een FLUX50 VLAIO-gesubsidieerd onderzoeksproject om het energielandschap te veranderen in lijn met het standpunt van de Europese Commissie: duurzamer en actiever participeren van de eindconsument.

Client:Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, Flux 50
Période:Calendar icon2019-2021

Rolecs (Roll out of Local Energy Communities)

Het concept dat dit project nastreeft is Lokale Energiegemeenschappen of Local Energy Communities (LEC). Het project is een samenwerking tussen verschillende Vlaamse onderzoeksinstituten en 25 bedrijven die actief zijn in de energie- en vastgoedsector. Ze verdiepen zich in het potentieel van lokale energie om het te kunnen optimaliseren.

Analyse

  • Hoe activeert men potentiële deelnemers aan een LEC om effectief lid te worden en actieve bijdragers te worden?
  • Hoe kan men de sociale aspecten mee integreren in de technische energiemodellen?
  • Hoe kunnen regelalgoritmen anticiperen op het menselijke aspect? 
  • Welke impact heeft een grootschalige uitrol van LEC's op het energiesysteem als geheel, de emissies en de verdere investeringen in een meer duurzame en betrouwbare back-upinfrastructuur?

Businessplan

10 complementaire proeflocaties werden geselecteerd om de taak van Living Labs op zich te nemen en testcases en gegevens te leveren om de relevantie van ROLECS te waarborgen. Quares brengt samen met Engie, Intervest en Continental hun project Smart Business Area of the Future in als living lab.

De behoefte aan intensievere uitwisseling van benaderingen, ideeën en state-of-the-art kennis tussen de deelnemende Vlaamse bedrijven en onderzoeksinstituten is versterkt door de intense voorbereiding en samenwerking en leidt tot nauwe interactie op alle niveaus.

Dit project heeft een gemeenschappelijk belang: ze willen LEC's een relevant onderdeel van het energiesysteem maken dat meer lokale hernieuwbare energie mogelijk maakt en nieuwe zakelijke kansen biedt zonder de maatschappelijke kosten van openbare infrastructuur te verhogen.

Partners:

Th!nk E, ABB, Wattson, Thermovault, Enervalis, Energent, 3E, DuCoop, Farys, Ingenium, Engie Electrabel, Quares Facility Mgt, Engie Laborelec, OpenMotics, Metha, Blixt, Magenta Tree, Fieldfisher, Powerdale, Antea, Aspiravi Energy, 70GigiWatt Consulting, C-Valley Leuven, KBC Bank, Fluvius System Operator, imec IDLab - Ghent University; imec.LivingLabs, The Institute for European Studies (IES) - VUB, VITO, EnergyVille, KU Leuven - Centre for Surface Chemistry and Catalysis, KU Leuven CiTiP, KU Leuven/ESAT/Electa

Contactez-nous

Contacter un collaborateur

Mia
Van Daele

Manager Business Development & Innovation

Location icon Antwerp Gate 2
mia.van.daele@jadesynergies.com