Acquisitie & Dispositie

Om een vastgoedportefeuille optimaal te laten presteren, is het noodzakelijk dat er een actief aankoop- en verkoopbeleid wordt gevoerd. Op basis van veranderende doelstellingen, financiële criteria, etc zal Quares beslissen welke assets/vastgoedobjecten aan de portefeuille zullen worden toegevoegd of zullen worden afgestoten.

Acquisitie- en dispositiebeleid:

Het acquisitie en disposals beleid wordt gevoerd op basis van de criteria die vooruitgeschoven worden door het fund management. Deze criteria hebben betrekking op het rendement, risicoprofiel, sector, volume en land of regio waarin geïnvesteerd mag worden.

Wanneer assets/vastgoedobjecten op een gegeven moment niet meer binnen het rendement-risicoprofiel vallen, moeten deze verkocht worden. Vervolgens dient het beschikbaar gekomen geld opnieuw geherinvesteerd te worden in andere assets/vastgoedobjecten die wel binnen de randvoorwaarden van het fund management vallen. 

Portefeuilleoptimalisatie:

Het acquisitie- en dispositiebeleid is zowat het belangrijkste deel van de portefeuilleoptimalisatie, maar moet ook actief rekening houden met de performance van de beschikbare assets/vastgoedobjecten. Met performance bedoelen we bijvoorbeeld het direct rendement dat bijvoorbeeld wordt verkregen uit huur- of leaseopbrengsten en het indirecte rendement uit bijvoorbeeld de waardeopbouw. 

Portefeuilleoptimalisatie gaat op basis van een actieve monitoring van de portefeuille en benchmarkgegevens beslissen welke assets/vastgoedobjecten behouden dan wel afgestoten worden. 

Eigen Quares fondsen:

Quares is een actieve fondsenbouwer en staat voor de eigen fondsen in voor het acquisitie- en dispositiebeleid. Uiteraard kan Quares deze diensten ook leveren aan externe fondsen. Onze experts kunnen naast de strategische aansturing via fund management en acquisitie en dispositie management ook instaan voor de tactische aansturing via asset management tot zelfs het operationeel aansturen van de assets/vastgoedobjecten via ons property management. 

Contacteer ons

Contacteer medewerker

Herman
Du Bois

Partner

Location icon Antwerpen
herman.du.bois@quares.be
24/7 Service Desk