Local energy Community Management

De vastgoedsector is wereldwijd verantwoordelijk voor 40% van de CO2-uitstoot. Willen we de klimaatdoelstellingen van het Parijs-akkoord halen dan moeten we massaal investeren in hernieuwbare energie, energie-efficiƫntie en performantie van nieuwe gebouwtechnieken. Zowel vanuit Quares als duurzame vastgoedbeheerder en vanuit Jade Synergies als financier van duurzame energieoplossingen, willen we daartoe actief bijdragen.

De evolutie van een centrale naar een decentrale energiemarkt is essentieel. Hernieuwbare bronnen zoals wind en zon voorzien momenteel slechts een beperkt aandeel van onze energievraag. Het potentieel voor bijkomende lokaal geproduceerde hernieuwbare energie is nochtans groot. 

Verdere sturing van die energieproductie ontbreekt momenteel. Overbelasting van het energienet loert steeds om de hoek en bijgevolg slagen we er vooralsnog niet in de beschikbare capaciteit van de geleverde hernieuwbare energie optimaal in te zetten. 

Het behoeft geen betoog dat naast individuele ook collectieve actie nodig zal zijn om één en ander op een duurzame wijze te realiseren. Deze collectieve actie zal op vrij korte termijn juridisch omkaderd worden, met name door de omzetting van de EU Clean Energy for All Europeans Package. De zogenaamde ‘local energy community’ (LEC) wordt een cruciale systeemdeelnemer.

Binnen een Local Energy Community trachten we de vraag en het aanbod aan energie lokaal in evenwicht te houden. Een actief inzicht en sturing  van de energievraag en -productie van gebouwen is daarbij cruciaal. In deze schuilt het succes van een complete transitie naar hernieuwbare energie.

De grootste uitdaging ligt niet in de technologische aspecten, noch in de financiële, maar wel in het komen tot concrete actiebereidheid van de gebouweigenaars en -gebruikers. Zij zullen tot het inzicht moeten komen dat zij alle belang hebben bij het juist inspelen op deze energie-uitdaging. Immers, de energieprestatie van hun patrimonium zal een belangrijke waardebepalende invloed hebben. Het zal zaak zijn de eigenaars en gebruikers op een positieve manier te stimuleren, met de juiste argumenten en met inspirerende voorbeelden. 

Dit is waar wij als gebouwen en bedrijventerrein beheerder een cruciale rol kunnen spelen door onze expertise, netwerk en gebouwenpatrimonium in te zetten voor relevante haalbaarheidsstudies, pilot cases en proeftuinen. 

Quares en Jade Synergies willen actief bijdragen aan het tot stand komen van dergelijke energiegemeenschappen door het aanbieden van energiediensten as a service. 
 

Contacteer ons

Contacteer medewerker

Mia
Van Daele

Manager Business Development & Innovation

Location icon Antwerp Gate 2
mia.van.daele@quares.be