Our innovation charter: the real estate services of today and tomorrow

Zin voor innovatie ligt aan de basis van alles wat we doen bij Quares. Zo werken we aan onze toekomst en aan die van onze klanten. Daarom stelden we ook hiervoor een charter op met meetbare doelstellingen: 

  1. Als trendsetters volgen we de nieuwe tendensen in de markt op de voet.
  2. We hebben een aparte afdeling die focust op innovatie.
  3. We lanceren jaarlijks minstens twee nieuwe producten of diensten.
  4. We innoveren als kennisdelende onderneming in nauw overleg met onze divisies.
  5. We zetten onze innovaties professioneel in de markt opdat ze duurzaam zouden zijn.
  6. We voeren een professioneel marktonderzoek vooraleer we innovaties ontwikkelen.
  7. We hebben hooggekwalificeerde experten op het vlak van innovatie in huis.
  8. We halen regelmatig externe innovatiekennis in huis.
  9. We zijn aanwezig op binnen- en buitenlandse vastgoedbeurzen en -congressen.
  10. We vragen voor onze innovaties de mening en ideeën van klanten en beïnvloeders.
24/7 Service Desk