Ook Quares Student Housing doet zijn deel in de aanpak van de COVID-19-crisis

De COVID-19 crisis treft alle lagen van de bevolking, en in het bijzonder de meest kwetsbaren. Daaronder bevinden zich onder meer de studenten en ouders van studenten die door de COVID-19 crisis hun inkomsten zien teruglopen (onder andere door het wegvallen van studentenjobs, arbeidsinkomsten en inkomens van de ouders)  en voor wie het hoger onderwijs een motor van sociale mobiliteit vormt die in crisistijden, meer nog dan anders, essentieel is.

Calendar icon06 april 2020

Eckelmans groep Vlaanderen en Brussel, Quares Student Housing, Scaldis en Xior Student Housing, vormen samen een belangrijk deel van de professionele verhuurmarkt van studentenkoten. Zij hebben de vraag tot solidariteit naar draagkracht vanwege o.a. studentenverenigingen, verschillende universiteiten en overheden goed begrepen. Zij kondigen hierbij bijkomende maatregelen aan om deze crisis mee te beantwoorden, hun huurders te steunen en hun sociale verantwoordelijkheid ten volle op te nemen. 


Deze crisis evolueert elke dag, en wordt door alle betrokken partijen van dichtbij opgevolgd. Vandaag hebben we reeds enkele weken ervaring met de veranderde wereld die deze crisis en de daaropvolgende crisismaatregelen hebben gecreëerd, met onder andere virtueel georganiseerde lessen aan de universiteiten. Daarbij hebben we kunnen vaststellen dat een belangrijk deel van onze studenten letterlijk in hun kot zijn gebleven (en daarmee hun steentje aan de broodnodige social distancing bijdragen). Dit moment laat ons dan ook toe een realistische inschatting te maken van de meer- en minderkosten en inspanningen die dienen te worden geleverd om onze studenten in deze crisis in de eerste plaats te blijven geven waar ze recht op hebben, namelijk een veilig en gezond kot. Ook kunnen we een evaluatie maken van de inspanningen die reeds eerder werden aangekondigd, en waarop we reeds vele positieve reacties mochten ontvangen. In het licht daarvan heeft deze verhuurdersgroep beslist om, voor dit academiejaar, een financiële ondersteuning te bieden ten bedrage van 10% op de totale huurgelden voor de maanden april en mei (gelet op de examenperiodes in juni die aan de universiteiten zullen worden georganiseerd). Deze inspanning zal door elk van de verhuurders concreet worden ingevuld, en zal zo worden vormgegeven en over de huurders worden verdeeld dat zij de meest kwetsbaren uiteraard de sterkste ondersteuning biedt. 


Op deze manier komen deze verhuurders tegemoet aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheden ten opzichte van hun beide groepen stakeholders. Zij staan immers ten dienste van langs de ene kant de studenten (en hun ouders), en langs de andere kant van hun investeerders, die de belangrijke professionalisering en kwaliteitsverbetering in het landschap van de studentenhuisvesting van de afgelopen tien jaar hebben gefinancierd. Dat gebeurde door vele kleine investeerders die er bewust voor kozen te investeren in het verbeteren van de lokale infrastructuur, en dus in het studentenvastgoed dat door deze partijen werd gebouwd en uitgebaat. Deze kleine investeerders worden ook, zoals iedereen van ons, geconfronteerd met een grote periode van onzekerheid. Ook voor hen dienen wij er in deze periode te zijn door, ook in deze crisistijden, een financiële houvast te bieden (waarbij velen van hen op deze “goede huisvader-investeringsinkomsten” rekenen om een aanvulling te vormen op kleine pensioenen of op inkomsten uit zelfstandige activiteiten die nu onzeker worden).


Met deze maatregel bereiken wij, na grondig overleg en op basis van alle gekende elementen, een evenwicht tussen al deze belangen, en realiseren we volgende doelen:

• Er wordt géén profijt gemaakt door misbruik te maken van deze situatie. Waar kosten worden bespaard wordt deze besparing gedeeld.

• De medewerkers die blijven instaan voor de veiligheid en het welzijn van de studenten worden ondersteund en zijn verzekerd van de middelen die ze nodig hebben om in deze moeilijke omstandigheden hun werk volop te blijven doen ten dienste van de student.

• De sector blijft financieel gezond en schuift géén financiële problemen door van haar huurders naar haar investeerders en is daarmee solidair voor iedereen.

• De kwaliteit en veiligheid van de studentenhuisvesting blijft gewaarborgd, niet alleen dit academiejaar maar voor alle komende jaren.

• De huurcontracten blijven doorlopen, waardoor de studenten verzekerd zijn van hun huisvesting voor nu en in de examenperiodes, en eventueel het volgende academiejaar.

Eckelmans groep Vlaanderen en Brussel, Quares Student Housing, Scaldis en Xior Student Housing zijn ervan overtuigd dat ze met deze maatregelen voor academiejaar 2019-2020 hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, en hopen dat dit voor alle studenten en hun ouders een steun in de rug kan bieden om samen sterk door deze crisis heen te komen, zodat de studenten zich opnieuw kunnen focussen op hun studies, en zich geen zorgen dienen te maken over hun huisvesting. 

Contacteer ons

Contacteer medewerker

Herman
Du Bois

Partner

herman.du.bois@quares.be
Overzicht