Blue Gate Antwerp

Quares maakt deel uit van het consortium Blue O'pen dat via concurrentiële dialoog werd gekozen om het voormalige blackfield Petroleum Zuid in Antwerpen opnieuw te ontwikkelen.

Customer:Blue Gate Antwerp
Location:Antwerpen
Period:Calendar icon2013- ...

Blue Gate Antwerp

Voor de herontwikkeling van de blackfield Petroleum Zuid zochten de publieke actoren AG Vespa, de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), De Vlaamse Waterweg en de stad Antwerpen een private partner.Werkplek van de toekomst

Blue Gate Antwerp is een vooruitstrevende bedrijvenzone die wordt ontwikkeld op de gronden van de voormalige petroleumhaven in het zuiden van Antwerpen. Deze blackfield met een oppervlakte van 64 hectare wordt een hoogwaardig, watergebonden en eco-effectief bedrijventerrein. De zone omvat onder andere een logistieke zone, een zone voor productie, een zone voor onderzoeksactiviteiten en een centrale parkzone van 14,5 hectare die op een spontane en ecologische manier zal worden ontwikkeld. De erfgoedrelicten uit het petroleumverleden zoals pijpleidingen, loodsen en tanks bepalen mee de uniciteit van deze werkplek van de toekomst. 

Duurzaam langetermijnbeheer

In 2010 werden de krijtlijnen voor deze herontwikkeling vastgelegd in het masterplan dat door Omgeving werd opgemaakt. De stad Antwerpen organiseerde vervolgens in 2013 een concurrentiële dialoog om een private partner te selecteren die het terrein moet saneren, ontwikkelen en exploiteren via een publiek-private samenwerking (PPS). Voor deze dialoog bereidden drie verschillende consortia een inhoudelijk en financieel voorstel voor. Na een intensief traject werd in 2016 het consortium Blue O’pen, onder leiding van de DEME-groep en BOPRO, aangesteld als private partner. Als onderdeel van Blue O’pen staat Quares in voor het duurzame langetermijnbeheer van deze bedrijvenzone. Het was onze taak om samen met de andere consortiumleden een projectvoorstel uit te werken dat ambitieus maar ook haalbaar en vermarktbaar bleef. Er werd veel aandacht besteed aan de noodzakelijke randvoorwaarden om de duurzaamheidsinitiatieven ook daadwerkelijk beheersmatig te kunnen uitvoeren. 

Maximale slaagkansen

De concurrentiële dialoog was een zeer intensieve procedure met veel overleg. Maar het resultaat mag er zijn: een degelijk voorstel dat maximaal kans op slagen heeft. Quares legde de innovatieve concepten en businessmodellen op tafel. We deelden veel kennis met de andere consortiumleden maar leerden ook zelf bij over de implementatie van duurzaamheid binnen bedrijfsomgevingen. We hebben volop onze expertise voor de ontwikkeling en vermarkting van een duurzaam bedrijventerrein kunnen inzetten voor deze opdracht.

Contact us

Contact staff member

Bart
De Smedt

CINO

bart.de.smedt@quares.be