Duurzame samenwerking haventerrein Luithagen

Onze afdeling Consulting werkte een kader uit voor de duurzame organisatie van het bedrijventerrein Luithagen in de Antwerpse haven. In de praktijk zetten we een nieuwe vzw op waarin de bedrijven zijn vertegenwoordigd en waarmee we duurzaam bedrijventerreinmanagement kunnen organiseren. Daarnaast zette Quares ook in op de realisatie van drie concrete collectieve acties: afvalophaling, beveiliging en individuele behandeling van afvalwater. Hiervoor werd nauw samengewerkt met de bedrijven op het terrein. Begin 2016 werden raamovereenkomsten afgesloten met de partijen die werden geselecteerd voor die drie collectieve acties.

Customer:Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Location:Antwerpen
Period:Calendar icon2015 - 2016

Duurzame samenwerking haventerrein Luithagen

Draagvlak creëren

Ook bij deze opdracht lag de nadruk op het creëren van een draagvlak. Dit was in het begin niet eenvoudig. De antwoorden op enquêtes waren beperkt en aanwezigheid op de infosessies bleef beperkt tot de voortrekkers. Via persoonlijk contact en enkele quick wins overtuigden we steeds meer bedrijven. Na een positieve evaluatie van de eerste acties beslisten de bedrijven zelf via een intentieverklaring om de vzw daadwerkelijk op te richten. 

Concrete acties via een vzw

De vzw werd officieel opgericht begin 2017. 14 van de 40 bedrijven stonden mee aan de start van de vzw en enkele andere bedrijven hebben aangegeven te willen meewerken aan de verdere uitbouw. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen kende intussen ook een subsidie toe. De vzw zal de komende jaren concrete acties opzetten met de nadruk op duurzaam energieverbruik. 

Contact us

Contact staff member

Bart
De Smedt

CINO

bart.de.smedt@quares.be