De taken van de technisch vastgoedbeheerder

Technisch vastgoedbeheer zorgt ervoor dat het pand in goede staat blijft en is dus van groot belang voor het behoud van de vastgoedwaarde. Technisch vastgoedbeheer is echter een vak apart en vereist een grondige kennis van inkopen, techniek, de markt en processen. Daarnaast is een basiskennis bouwrecht absoluut noodzakelijk. Ontdek wat het takenpakket van een technisch vastgoedbeheerder zoal inhoudt.

Calendar icon22 October 2013

Onderhoud

In de eerste plaats zal de technisch vastgoedbeheerder zorgen voor een optimaal onderhoud van het gebouw. Een goed onderhoud is immers essentieel voor een kwalitatieve uitstraling en de waardeontwikkeling van het pand.

Een technisch vastgoedbeheerder zal samen met de eigenaar een onderhoudsbeleid vastleggen alsook een onderhoudsplan op lange termijn  samenstellen. Hierin staat vermeld welke onderhoudswerken wanneer uitgevoerd moeten worden en wat de kosten ervan  zijn. In het kader van preventief onderhoud  worden er tevens onderhoudscontracten afgesloten voor technische installaties zoals liften, HVAC-installaties, etc.

 

Controle

Naast het onderhoud van het gebouw, bestaat het takenpakket van een vastgoedbeheerder eveneens uit de controle van het gebouw, het terrein en de voorzieningen. Bij schade of onderhoudsgebreken is het immers belangrijk om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Een technisch vastgoedbeheerder inspecteert eveneens bijzondere gebreken en/of klachten. Bovendien worden er regelmatig her-inspecties uitgevoerd om te controleren of de meerjarenplanning nog actueel is en al dan niet dient aangepast te worden.

 

Energiebesparing

Tenslotte zal de vastgoedbeheerder alles in het werk stellen om  energiebesparingen te realiseren. Tijdens het planmatig onderhoud van het gebouw wordt bekeken of duurzame investeringen noodzakelijk zijn. Meestal leiden duurzame investeringen namelijk tot lagere onderhoudskosten en een dalend energieverbruik, wat niet alleen gunstig is voor het milieu, maar eveneens voor de eigenaar. Verder wordt onderzocht in hoeverre subsidies mogelijk zijn en hoe deze investeringen het beste rendement kunnen opleveren.

Overview