Duurzame bedrijventerreinen zijn de toekomst

Bedrijventerreinen zijn economisch onmisbaar,. en kunnen daar en boven bijdragen aan een betere leefomgeving. Duurzame bedrijventerreinen bieden bijvoorbeeld heel wat mogelijkheden voor een groenere toekomst met aandacht voor het milieu.

Calendar icon08 October 2013

Duurzame bedrijventerreinen zijn in opmars

Duurzaam wordt de norm voor bedrijventerreinen. Dat komt mede door de steun die de gewesten voorzien. De Brusselse regering heeft plannen goedgekeurd voor de ontwikkeling van een duurzaam economisch havengebied. Ook Wallonië stimuleert de duurzame bedrijventerreinen en maakte 2,5 miljoen euro vrij voor proefprojecten met zones waarin economische activiteiten in overeenstemming zijn met de principes van duurzame ontwikkeling. In Vlaanderen bedraagt de steun voor duurzame bedrijventerreinen 30% van de investeringen in de infrastructuur en van investeringen die bijdragen tot de verduurzaming van het terrein.

 

Hoe duurzame bedrijventerreinen creëren?

Duurzame bedrijventerreinen vragen een goede ruimtelijke locatie en een sterke landschappelijke inpassing. Alleen met een doordacht ontwerp kunnen kwalitatieve en functionele duurzame bedrijventerreinen opgericht worden.

Daarnaast is het belangrijk dat er aan strategieën gedacht wordt om de CO2 uitstoot te reduceren, een betere energieprestatie te garanderen en de hernieuwbare energie te maximaliseren. Ook een stevige maatschappelijke ambitie samen met een zorgzame houding met betrekking tot waterbeheer en ruimtegebruik is noodzakelijk om duurzame bedrijventerreinen te realiseren.

 

Duurzaam bedrijventerreinmanagement

Om de kwaliteit van een duurzaam bedrijventerrein te blijven garanderen, is duurzaam bedrijventerreinmanagement (DBTM) aangewezen. Dankzij DBTM worden diensten en voorzieningen collectief aangeboden, waardoor het rendement aanzienlijk verhoogt. Dit gaat hand in hand met de voordelen op het gebied van milieu en ruimte.

Duurzaam bedrijventerreinmanagement speelt zich op 3 niveaus af:

  1. Infrastructuur: het is belangrijk dat een bedrijventerrein opgebouwd wordt met een duurzaam beheer in het achterhoofd. Duurzaam bedrijventerreinmanagement zorgt onder meer voor de inplanting van wegen en mobiliteit in het algemeen, de inplanting van groen en groene gebouwen, eventueel het voorzien van een centraal facility point als aanspreekpunt voor alle bedrijven, de aanleg van collectieve hoog rendement nutsvoorzieningen en voor groene energievoorzieningen.
  2. Daarnaast zorgt DBTM voor een samenwerking tussen bedrijventerreinen via de uitwisseling van reststromen, gemeenschappelijke aankopen, facility sharing en kennisuitwisseling. Dit lijkt misschien een risicovolle en moeilijke stap, maar de voordelen kunnen erg groot zijn.
  3. DBTM optimaliseert tenslotte de eigenbedrijfsvoering via betere arbeidsomstandigheden, een vermindering van energie- en grondstoffengebruik en een grotere focus op de core business.
Contact us

Contact staff member

Bart
Borloo

Head of Business Park Management

Location icon Mechelen
bart.borloo@quares.be
Overview