Hoe ziet het takenpakket van een facility coördinator eruit?

De facility coördinator krijgt almaar vaker een vaste stek binnen het organigram van een onderneming. Zowat alle werknemers komen er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in contact. Toch weet niet iedereen wat de functie van facility coördinator precies inhoudt. Wat is zijn meerwaarde en waar is hij verantwoordelijk voor?

Calendar icon16 January 2014

1. Wat zijn de verantwoordelijkheden van een facility coördinator?

De facility coördinator staat in voor de dagelijkse opvolging en coördinatie van de ondersteunende diensten op zijn site en alles wat daarbij komt kijken. Schoonmaak, catering, afvalbeheer, energiebeheer, … hij leidt het allemaal in goede banen. Binnen het facilitair management is de facility coördinator de spil tussen vraag en aanbod. Hij doet er alles aan om werknemers te ondersteunen, zodat zij zich in optimale omstandigheden op hun kernopdrachten kunnen toeleggen. Door zijn ervaring bouwt de facility coördinator ook de nodige kennis op over specifieke aandachtspunten van een gebouw. Zo is hij een nuttig aanspreekpunt in geval van problemen.

 

2. Wat is zijn plaats binnen de organisatie?

De functie van facility coördinator is bijzonder veelzijdig. Naast pure ondersteuning neemt hij bijvoorbeeld ook heel wat administratieve taken op zich. Denk maar aan het bijhouden van keuringen en meterstanden. Om die reden rapporteert hij vaak niet alleen aan de facility manager maar ook aan verantwoordelijken van andere afdelingen zoals legal, procurement of het diensthoofd van de technische dienst. Facility coördinators zijn de ogen en oren van het facility management. Ze zien alles, krijgen continu updates en brengen alles in kaart. Op die manier kunnen ze de organisatie proactief ondersteunen.

 

3. Wat zijn de doelstellingen van een facility coördinator?

De hoofddoelstelling van een facility coördinator is optimale en proactieve ondersteuning te bieden aan de core business. Daarbij houdt hij de kosten in het oog en probeert hij die via allerlei optimalisaties in te dijken. Zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen, tracht hij besparingen door te voeren in domeinen zoals schoonmaak, catering, afvalbeheer, energie, etc. De facility coördinator staat organisatorisch sterk, is communicatief en neemt initiatief. Medewerkers helpen, beschouwt hij als vanzelfsprekend.

 

4. Beter een interne of een externe facility coördinator?

De keuze tussen een interne of externe facility coördinator hangt veelal af van de grootte van je bedrijf. Zo is het bij een kmo niet altijd nodig om fulltime een facility coördinator in dienst te nemen en wordt zijn takenpakket beter uitbesteed. Bij veel chemiebedrijven is de 24u/24u aanwezigheid van een facility coördinator dan weer wel vereist. Sowieso kan via detachering en consultancy voor elk type onderneming een oplossing op maat worden aangeboden.

 

5. Hoe ziet een dag van een facility coördinator eruit?

De dagindeling van een facility coördinator kan sterk variëren. Toch is er één constante: service leveren en medewerkers proactief bijstaan. Waar de facility coördinator de ene dag bezig is met het oplossen van een ad hoc probleem, leidt hij de volgende dag het preventief onderhoud in goede banen. Telkens komt het erop aan problemen op de lange termijn te voorkomen.

Overview