Houthalen-Helchteren koos voor duurzaam parkmanagement

Bedrijvenparken beheren doe je niet alleen. Zo dacht ook de gemeente Houthalen-Helchteren. De gemeente doet daarom voor het beheer van de industrieterreinen Centrum-Zuid en Europark een beroep op de dienst Park Management van Quares.

Calendar icon27 June 2019

Parkmanagement

Sinds 2010 pakt Quares uit met een innovatieve aanpak in het beheer van zowel nieuwe als bestaande bedrijvenparken waarbij Quares als parkmanager in nauwe samenwerking met de betrokken bedrijven, investeerders, relevante stakeholders én overheden het parkbeheer coördineert  en faciliteert.

Houthalen-Helchteren doet al sinds het begin van vorige legislatuur een beroep op de dienst Park Management en trad zo op als pilootgemeente. De gemeente hecht veel belang aan het centrale aanspreekpunt voor ondernemingen die een parkbeheerder biedt op het industrieterrein.

Eerste Schepen Jef Verpoorten, bevoegd voor ruimtelijke ordening, economische zaken, Europese zaken en personeelszaken, ziet ondanks de volledige bezetting van beide industrieterreinen toch ruimte voor verandering en verbetering. “Omdat de infrastructuur van veel industrieterreinen dateert uit de jaren zestig, zijn ze toe aan een upgrade of een reconversie. De bedrijven worden ook geconfronteerd met uitdagingen op vlak van bv. duurzaamheid. Door samen te werken kunnen ze allemaal groeien.”

 

Voordelen van de samenwerking

De dienstverlening voor parkbeheer werd opgestart in Centrum-Zuid met onder meer een groepsaankoop voor groene energie en nutsvoorzieningen, een groepsaankoop voor kantoormateriaal, een gemeenschappelijke afvaldienst,…

De parkbeheerder zorgt voor een brugfunctie tussen de ondernemingen onderling op het terrein én tussen de ondernemingen en de gemeente. Op die manier ontstaat een wisselwerking. Van zodra er zich een probleem voordoet op één van de industrieterreinen, wordt dit gemeld aan de gemeente door de parkbeheerder. De schepen benadrukt de duidelijke meerwaarde voor de gemeente meer bepaald de correct opvolging van de parken, de strategische opvolging op beleidsniveau, goed opgeleide operationele parkmanagers met een brede kennis en ervaring omtrent beleidsprojecten en subsidies.

 

Vzw parkmanagement

Quares richtte in samenspraak met de gemeente en de afgevaardigden van de ondernemingen op de bedrijventerreinen een vzw voor parkmanagement op: Parkmanagement Houthalen-Helchteren vzw

De leden van de vzw genieten van een reeks voordelen zoals:

  • Groepsaankopen
  • Informatie via nieuwsbrieven en website over subsidies en steunmaatregelen, nieuws uit de bedrijvenzones, nieuwe initiatieven rond samenwerkingen op de industriezones, werkzaamheden,…
  • Jaarlijkse algemene vergadering waar de bedrijven geïnformeerd worden over de ontwikkelingen op gemeentelijk niveau en de vertaling daarvan naar het industrieterrein
  • Belangenbehartiging waaronder het vernieuwen en uitbreiden van de signalisatie op de bedrijventerreinen en het uitwerken van projecten rond veiligheid
  • Een klankbord voor opmerkingen, klachten en belemmeringen vanuit de industriezone. Bedrijven kunnen hun pijnpunten en ideeën overbrengen aan de raad van bestuur of parkmanager, die ze meeneemt op het trimestrieel gestructureerd overleg met de gemeente Houthalen-Helchteren.

 

Bron: VVSG

Overview