Investeren in studentenhuisvesting vanaf 11.500 euro

Het in 2013 opgerichte Quares Student Housing doet deze maand voor het eerst beroep op het publiek spaarwezen. De uitgifteperiode van de nieuwe aandelen start op 22 januari 2015.

Calendar icon22 January 2015

“Op vraag van de markt en om haar groeidoelstelling te realiseren verlaagt Quares Student Housing de instapdrempel voor toetreding tot haar kapitaal van 100.000 euro naar 11.500 euro”, zo stelt Thierry De Wever van Quares. Hiertoe werd door Quares Student Housing een prospectus opgesteld, dat werd goedgekeurd door de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op 13 januari 2015. Dit prospectus zal kosteloos beschikbaar zijn op de maatschappelijke zetel en website van Quares Student Housing.

“De timing voor deze verrichting komt op het ideale moment. Tijdens 10 infosessies die wij in januari en februari in heel België organiseren, kunnen we zowel onze bestaande aandeelhouders als nieuw geïnteresseerde investeerders de boodschap brengen dat we verder onze beleggingsstrategie aanhouden: investeren in de markt van kwaliteitsvolle en betaalbare studentenhuisvesting, die nood heeft aan professionalisme,  financiële zuurstof en stabiele investeerders”, aldus Thierry De Wever.

Quares Student Housing beschikt op heden over een vastgoedportefeuille bestaande uit drie panden (net name ‘Kothouse’,‘Van Orley’ en ‘Home Ruhl’), welke 230 studentenkamers vertegenwoordigen, 7 jongerenflats, kantoren en ontwikkelingsmogelijkheden voor 16 studentenstudio’s. Quares Student Housing beoogt deze vastgoedportefeuille verder op te bouwen tot circa 500 kwalitatieve en betaalbare studentenkamers. Op deze manier wil Quares haar maatschappelijke rol spelen en haar bijdrage leveren tot het oplossen van de stijgende vraag naar studentenhuisvesting.

Blijvend tekort

“Uit ons marktonderzoek blijkt duidelijk dat er in de belangrijkste Belgische studentensteden nog steeds een nijpend tekort is aan goede studentenhuisvesting”, aldus Bart De Smedt, ‘Head of Innovation’ bij Quares. “Navraag bij de universiteiten en hogescholen in de 3 gewesten leert ons dat onder andere de democratisering van het onderwijs en de instroom van buitenlandse studenten er voor zorgt dat er op vandaag een tekort is van ongeveer 27.000 kwalitatieve studentenkamers. Gezien dit tekort, de stabiele groei van het aantal Belgische en buitenlandse studenten in België, evenals de betaalbaarheid van onze studentenhuisvesting (België staat pas op plaats 9 in Europa als het gaat over de kostprijs), zijn we er dan ook van overtuigd dat dit een segment is binnen de vastgoedmarkt met blijvend investeringspotentieel.”, aldus Bart De Smedt.

Aankoop “Home Ruhl” te Luik

Om de portefeuille van Quares Student Housing verder te differentiëren werd deze maand “Home Ruhl” te Luik aangekocht. Het betreft een studentenhuis met 146 kamers voorzien van alle comfort, gelegen vlakbij het kloppend hart van Luik. “Met een vastgoedwaarde van 7,2 miljoen euro  is dit een unieke opportuniteit voor Quares Student Housing en haar aandeelhouders” aldus Thierry De Wever.“ Gezien de studentenpopulatie in Luik en het absolute meerwaardepotentieel van het pand zijn we er van overtuigd dat deze investering voor Quares Student Housing een schot in de roos is. Verder brengt dit ons totaal aantal kamers in Quares Student Housing op 237, wat impliceert dat we dicht bij de helft van onze doelstelling van 500 stuks zijn, en dat op amper anderhalf jaar tijd.

Ook stellen we vast dat heel wat investeerders het volste vertrouwen hebben in deze vorm van vastgoed zonder zorgen. Koppel dit aan de zoektocht van de belegger naar een alternatief voor zijn geld op het spaarboekje, en je merkt dat wij nu reeds signalen krijgen dat onze volgende kapitaalsverhoging een succes zal zijn. Om alles beheersbaar te houden en ter optimalisatie van het rendement  zullen we de kapitaalsverhoging wel beperken tot 5 miljoen euro.”

Toekomst

Ook in de toekomst blijft Quares Student Housing verder op zoek naar opportuniteiten in de markt van studentenhuisvesting. “Wij onderzoeken op constante basis panden en projecten op vlak van locatie, veiligheid, betaalbaarheid…  en zullen ook in de nabije toekomst nog meer tevreden studenten (en hun ouders) kunnen helpen met comfortabele en betaalbare kamers”, vervolgt Thierry De Wever.

Meer weten of een infosessie bijwonen?

Surf dan naar onze website

 

Disclaimer:

Het verspreiden van dit bericht en ook het aanbieden en verkopen in bepaalde landen van de in deze mededeling beschreven effecten kunnen aan wettelijke beperkingen onderworpen zijn. Quares Student Housing heeft geen enkel publiek aanbod van de aandelen toegestaan in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België. De aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933 en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, noch aan of voor rekening van of ten gunste van Amerikanen (zoals gedefinieerd door de Securities Act), tenzij in het kader van transacties die zijn vrijgesteld van registratie of waarvoor geen enkele registratie vereist is in toepassing van de Securities Act.

Dit persbericht is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de Verenigde Staten van Amerika, in Canada, in Japan of in Zwitserland of in elke andere jurisdictie waar een dergelijke verspreiding in strijd met de wet zou zijn.

Een investering in de aandelen aangeboden in het prospectus uitgegeven door Quares Student Housing en goedgekeurd door de FSMA op 13 januari, houdt belangrijke risico's in. De kandidaat-beleggers worden verzocht om kennis te nemen van bovenvermeld prospectus en in het bijzonder van de hierin beschreven risico’s. Iedere beslissing om te beleggen in de door Quares Student Housing aangeboden aandelen moet gebaseerd zijn op het geheel van de in het prospectus verstrekte gegevens. Een belegger in de door Quares Student Housing aangeboden aandelen loopt het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen.

Overview